Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Study of the influence of admixture retarding the binding and aeration of concrete on the sorption and air permeability

Michał Grzelak

Abstract

The aim of the diploma thesis is to investigate the influence of the admixture retarding the bonding and aeration of concrete on compressive strength of concrete at different ages as well as sorption and air permeability through concrete. The diploma thesis consists of seven chapters. The first chapter describes the history of concrete, the second contains the purpose and scope of research. The third chapter is an introduction to aerated concretes, methods of ensuring and methods of frost resistance testing. The fourth chapter is the materials used in the research work and research methods. The fifth and sixth chapter is the presentation and analysis of results and conclusions. The seventh chapter is a summary of the research work. Concrete samples with the highest retarder content and the smallest air content reach the highest compressive strength. Addition of a retarder affects the loss of strength after 2 days. The highest sorptivity, absorbability, permeability are achieved by samples with the highest air content and the highest retarder content.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Michał Grzelak (FCEMP) Michał Grzelak,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Badanie wpływu domieszki opóźniającej wiązanie oraz napowietrzenia betonu na sorpcyjność i przepuszczalność powietrza
Supervisor
Wojciech Kubissa (FCEMP/ICEn) Wojciech Kubissa,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Wojciech Kubissa (FCEMP/ICEn) Wojciech Kubissa,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Artur Koper (FCEMP/ICEn) Artur Koper,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
sorpcyjność, przepuszczalność powietrza, domieszka opóźniająca wiązanie, beton napowietrzony, beton mrozoodporny, wytrzymałość na ściskanie
Keywords in English
sorptivity, air permeability, dopant that delays binding, aerated concrete, frost-resistant concrete, compressive strength
Abstract in Polish
Celem pracy dyplomowej jest zbadanie wpływu domieszki opóźniającej wiązanie oraz napowietrzenia betonu na wytrzymałość na ściskanie betonu w różnym wieku oraz sorpcyjność i przepuszczalność powietrza przez beton. Praca dyplomowa składa się z siedmiu rozdziałów. Pierwszy rozdział opisuje historię betonu, w drugim zawarty jest cel i zakres badań. Trzeci rozdział jest wprowadzeniem dotyczącym betonów napowietrzonych, sposobów zapewnienia i metod badań mrozoodporności. Czwarty rozdział to użyte materiały w pracy badawczej i metody badań. Piąty i szósty rozdział to przedstawienie i analiza wyników oraz wnioski. Siódmy rozdział jest podsumowaniem pracy badawczej. Próbki betonowe z największą zawartością opóźniacza oraz najmniejszą zawartością powietrza osiągają największe wytrzymałości na ściskanie. Dodatek opóźniacza ma wpływ na spadek wytrzymałości po 2 dniach. Największą sorpcyjność, nasiąkliwość, przepuszczalność osiągają próbki z największą zawartością powietrza oraz największą zawartością opóźniacza.
File
  • File: 1
    274266_praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 33829

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTda38eda44eb24269b6eb3043626bea8a/
URN
urn:pw-repo:WUTda38eda44eb24269b6eb3043626bea8a

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page