Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Log-Gabor  filters in medical image processing

Aleksandra Stempień

Abstract

The subject of this thesis is image processing using log–Gabor filters for edge detection. In this work, the elements of the theory concerning digital image representation, discrete Fourier transformation and digital filtration have been described. What is more, the thesis presents the research fields in which log–Gabor filtration has been applied. The practical part concerned implementation of the log–Gabor filtration in form of the graphical user interface created in MATLAB environment and presentation with discussion of results of filtration of chosen medical images.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Aleksandra Stempień (FEIT/IRMT) Aleksandra Stempień,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Filtry log-Gabora w przetwarzaniu obrazów medycznych
Supervisor
Kajetana M. Snopek (FEIT/IRMT) Kajetana M. Snopek,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)
Study subject / specialization
, Inżynieria Biomedyczna (Biomedical Engineering)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
19-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Kajetana M. Snopek (FEIT/IRMT) Kajetana M. Snopek,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Ewa Piątkowska-Janko (FEIT/IRMT) Ewa Piątkowska-Janko,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
przetwarzanie obrazów, filtracja obrazów, filtr log – Gabora, dyskretna transformata Fouriera, obrazowanie medyczne, MATLAB, detekcja krawędzi
Keywords in English
image processing, image filtration, log – Gabor filter, discrete Fourier transformation, medical images, MATLAB, edge detection
Abstract in Polish
Tematem niniejszej pracy jest przetwarzanie obrazów filtrami log–Gabora w celu wyodrębnienia krawędzi. W pracy przedstawiono elementy teorii dotyczącej reprezentacji cyfrowej obrazu, dyskretnej transformacji Fouriera oraz filtracji cyfrowej. Opisano także obszary badawcze, w których wykorzystywane są filtry log–Gabora. Część praktyczna pracy dotyczyła implementacji algorytmu filtracji log–Gabora w postaci interfejsu graficznego w środowisku MATLAB oraz przedstawienia i interpretacji wyników filtracji wybranych obrazów medycznych.
File
  • File: 1
    praca_dyplomowa_inzynierska_Aleksandra_Stempien.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 35998

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTda30180f54d342c4b61d195c652db2b0/
URN
urn:pw-repo:WUTda30180f54d342c4b61d195c652db2b0

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page