Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Protection of children's rights in the Polish family and guardianship law

Anna Karolina Wałachowska

Abstract

This paper describes the system of children's rights protection in the Polish system of law. The first chapter is a theoretical introduction to the whole work. It describes in general terms what a family or a child is and indicates the principles of family and guardianship law functioning in the Polish legal system. The second chapter describes the legal regulations that protect the rights of the child and family. These include the Constitution, The Familiy and Guardianship Code, the Convention of the Rights of the Child and the Civil Code. The thirt chapter indicates the rights of the minor which come from the regulations described in the second chapter. These rights based on my own value system and the nature of my work. The fourth chapter is about organs whose main task is to protect the rights desribed in a third chapter and which have been set up specifically for this purpose.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Anna Karolina Wałachowska (FASS) Anna Karolina Wałachowska,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Ochrona praw dziecka w polskim prawie rodzinnym i opiekuńczym
Supervisor
Cezary Woźniak (FASS/DALPP) Cezary Woźniak,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
09-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Cezary Woźniak (FASS/DALPP) Cezary Woźniak,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Sylwia Arasiewicz-Dulnik (FASS/DPELEP) Sylwia Arasiewicz-Dulnik,, Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
dziecko, rodzina, prawo cywilne, prawo rodzinne, prawa dziecka, polski system prawa rodzinnego
Keywords in English
child, family, civil law, family law, the rights of the child, polish family law system
Abstract in Polish
Niniejsza praca opisuje system ochrony praw dziecka w polskim systemie prawa. Pierwszy rozdział jest wstępem teoretycznym do całej pracy. Zawiera definicje i opisuje czym jest rodzina, dziecko oraz wskazuje funkcjonujące w polskim systemie prawa zasady prawa rodzinnego i opiekuńczego. Drugi rozdział opisuje regulacje prawne, które chronią prawa dziecka i rodziny. Należą do nich Konstytucja, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Konwencja Praw Dziecka oraz Kodeks cywilny. Rozdział trzeci wskazuje prawa przysługujące małoletniemu, które wynikają m.i.n. z regulacji opisanych w rozdziale drugim. Są to prawa wybrane ze względu na mój system wartości oraz charakter mojej pracy. Czwarty rozdział poświęcony jest na wskazanie organów, których zadaniem jest ochrona praw opisanych w rozdziale trzecim i które powołane są specjalnie w tym celu.
File
  • File: 1
    praca_licencjacka_A.Wałachowska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34749

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTda122c213af34a20aa6a2d8f6b42403f/
URN
urn:pw-repo:WUTda122c213af34a20aa6a2d8f6b42403f

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page