Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Formulation and implemenation of data import method from semistructural sources to based on generic data structure database

Ewa Kowalska

Abstract

Thesis presents formulation and implementation of data import method to generic data structure EqDb (Equipment Database), which is implemented in Oracle database. EqDb is the base of the information system, designed to support construction, assembly and operation of NICA-MPD scientific complex. The structure is metadata driven and the metadata allows defining the meaning of stored data. Thanks to that fact various data can be represented. That flexibility also makes the data structure complex and importing data with usage of available tools is difficult. Due to EqDb flexibility, the import method should support all of the data, that can be represented in it. For this reason, the tool for supporting imports to EqDb was based on generic data structure – EqDb Import, which has been implemented in the same database as EqDb. EqDb Import data structure is based on metadata, that allows defining import processes. The most important element of defining import process is formulating PL/SQL expressions, that enables creating templates of data operation. Imported data is stored in the structure in universal form, described by import metadata. Generic import algorithm was implemented based on import metadata. It does not require further development when new data in EqDb is defined. Handling import process for new data requires only defining proper metadata. In that way, the goal of thesis was accomplished. With usage of Oracle ApEx tool web applications were created to enable comfortable metadata definition and processing imports of data.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Ewa Kowalska (FEIT/ICS) Ewa Kowalska,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Opracowanie i implementacja metody importu danych ze źródeł semistrukturalnych do bazy danych o strukturze generycznej
Supervisor
Tomasz Traczyk (FEIT/AK) Tomasz Traczyk,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Study subject / specialization
, Informatyka (Computer Science)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
20-09-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
110/19 (2703)
Reviewers
Michał Rudowski (FEIT/ICS) Michał Rudowski,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Tomasz Traczyk (FEIT/AK) Tomasz Traczyk,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
import, generyczna struktura danych, metadane, baza danych Oracle, PL/SQL
Keywords in English
import, generic data structure, metadata, Oracle database, PL/SQL
Abstract in Polish
Celem pracy inżynierskiej jest opracowanie metody importu danych do generycznej struktury danych EqDb (Equipment Database), zrealizowanej w bazie danych Oracle. Struktura ta jest podstawą systemu informacyjnego, który wspiera budowę oraz utrzymywanie detektora NICA - MPD. EqDb oparta jest na słownikach, które umożliwiają definiowanie znaczenia przechowywanych w niej danych. Dzięki temu możliwe jest reprezentowanie w niej obiektów różnorodnych typów oraz tworzenie powiązań między nimi. Taka elastyczność struktury skutkuje jej skomplikowaniem, które uniemożliwia zastosowanie dostępnych narzędzi do importu danych. Ze względu na uniwersalność struktury EqDb, narzędzie wspomagające importy musiało zapewniać możliwość obsługi wszystkich typów obiektów, które mogą zostać w niej zdefiniowane. Z tego powodu podstawą narzędzia została generyczna struktura danych EqDb Import, którą zaimplementowano w tej samej bazie danych Oracle, w której znajduje się struktura EqDb. Struktura EqDb Import oparta jest na słownikach, w których definiowane są procesy importów. Istotnym elementem składającym się na tworzenie definicji importu są szablony obsługi danych, wyrażane w języku programowania wbudowanym w bazę danych Oracle – PL/SQL. Dane przeznaczone do importu przechowywane są w strukturze EqDb Import w uniwersalnej postaci, opisywane tymi definicjami importu. Informacje zawarte w słownikach są podstawą działania generycznego algorytmu importu, który nie musi być zmieniany dla poszczególnych typów obiektów. Poprzez tworzenie definicji procesów importów można więc dodawać obsługę importu dla dowolnych typów obiektów zdefiniowanych w EqDb. W taki sposób udało się zrealizować cel postawiony w pracy. Przy pomocy narzędzia Oracle ApEx utworzone zostały aplikacje internetowe, służące do wygodnego wprowadzania metadanych oraz do importu danych.
File
  • File: 1
    Ewa_Kowalska_inz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 35874

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTd9c0bf45b5ef4252a9ba379bec2fa165/
URN
urn:pw-repo:WUTd9c0bf45b5ef4252a9ba379bec2fa165

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page