Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Wykorzystanie UAV do fotogrametrycznej dokumentacji kolizji i wypadków drogowych

Konrad Sosnowicz

Abstract

This paper presents the possibilities offered by UAV (Unmanned Aerial Vehicle) and photogrammetry in work of police forces and specially in documenting traffic incidents. By analyzing arranged study case, accuracy of project without using ground control points was examined. The estimated was also the usefulness of the material for the purpose of inspection accidents. Finally, paper presents developed proposal methodology, which specifies how to carry out UAV flight and how to supplement it by groundbased photos. In addition, procedures have been specified to help achieve the required accuracy with regard to the condition as soon as possible and effective execution of field work. In the theoretical part, in addition to the characteristics of the main problems encountered in photogrammetry, were characterized the actions that police perform during accidents. Also were given examples of similar projects in the world. The basis of this study was to develop a photogrammetric performance simulation based on road collision. Analysis was carried out obtained materials and chosen the best set of data that will lead to the optimized in terms of time and quality products. These products are designed to be used as evidence in court proceedings, forensic and in everyday police work. Programs supporting work on the project were PIX4Dmapper, CloudCompare and to a lesser extent, ArcGis and Agisoft Pho-toscan. Equipment used during documentation was DJI UAV Company - Phantom 3 Pro and Camera Canon EOS 5D Mark II. The work carried out has shown immense possibilities for UAVs and photogrammetric studies in obtaining data that can be used by specialists from outside the field of geodesy and cartography. Created proposal methodology can be successfully introduced as an aid in the current inventory processes. Its advantage is definitely shorter work involved, dramatically increased the level of detail obtained data and spectrum utilization.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Konrad Sosnowicz (FGC) Konrad Sosnowicz,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Supervisor
Zdzisław Kurczyński (FGC/DPRSISIS) Zdzisław Kurczyński,, Department of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Systems (FGC/DPRSISIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Department of Photogrammetry, Teledetection and Spatial Information Systems (FGC/DPRSISIS)
Study subject / specialization
, Geodezja i Kartografia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Zdzisław Kurczyński (FGC/DPRSISIS) Zdzisław Kurczyński,, Department of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Systems (FGC/DPRSISIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Piotr Podlasiak (FGC/DPRSISIS) Piotr Podlasiak,, Department of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Systems (FGC/DPRSISIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
BSL, UAV, fotogrametria, dokumentacja zdarzeń drogowych, materiał dowodowy, Pix4Dmapper, CloudCompere
Keywords in English
UAV, photogrammetry, documentation traffic events, evidence material, Pix4Dmapper, CloudCom-pere
Abstract in Polish
Praca obejmuje przedstawienie możliwości jakie niesie ze sobą fotogrametria wykorzystująca BSL - Bezzałogowe Statki Latające (ang. UAV – Unmanned Aerial Vehicle) w pracach służb policyjnych podczas dokumentacji zdarzeń drogowych. Poprzez analizę zaaranżowanego wypadku prze-badana została dokładność opracowań niewykorzystujących fotopunktów o znanych współrzędnych oraz oszacowany zakres przydatności na cele oględzin. Ostatecznie opracowana została propozycja metodologii określająca, w jaki sposób wykonywać nalot oraz jak powinien być uzupełniany zdjęciami naziemnymi. Oprócz tego, określone zostały zabiegi pomagające w osiągnięciu potrzebnej dokładności z uwzględnieniem warunku jak najszybszego i efektywnego wykonania prac terenowych. W części teoretycznej, prócz charakterystyki głównych problemów związanych z tematem fotogrametrii, scharakteryzowane zostały czynności, jakie służby policyjne wykonują podczas zdarzenia drogowego oraz przykłady podobnych projektów na świecie. Podstawą pracy było wykonanie opracowania fotogrametrycznego bazującego na przygotowanej inscenizacji kolizji drogowej. Przeprowadzona została analiza pozyskanych materiałów i wyłoniony najodpowiedniejszy zestaw danych pozwalający na otrzymanie zoptymalizowanych pod względem czasu i jakości produktów, mających służyć jako materiał dowodowy w procesach sądowych, kryminalistycznych, czy też pomoc w codziennej pracy policji. Platformami wspomagającymi wszelkie prace nad projektem był program PIX4Dmapper, CloudCompere oraz w mniejszym stopniu ArcGis i Agisoft Photoscan. Sprzętem wykorzystanym podczas inwentaryzacji był dron firmy DJI - Phantom 3 Pro oraz aparat fotograficzny marki Canon EOS 5D Mark II. Przeprowadzone prace pokazały ogromne możliwości UAV, jak również opracowań fotogrametrycznych niskiego pułapu w pozyskiwaniu danych, które mogą zostać wykorzystywane przez specjalistów spoza dziedziny geodezji i kartografii. Stworzona propozycja metodologii może być z sukcesem wprowadzana jako pomoc w obecnych procesach inwentaryzacyjnych dzięki zdecydowanie skróconemu czasowi wykonywanych prac oraz drastycznie zwiększonemu poziomowi szczegółowości pozyskanych danych i spektrum ich wykorzystania.
File
  • File: 1
    Konrad Sosnowicz - praca inżynierska pt. Wykorzystanie UAV do fotogrametrycznej dokumentacji kolizji i wypadków drogowych.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 5088

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTd9a69d06b66e49248fe552fddc362a2a/
URN
urn:pw-repo:WUTd9a69d06b66e49248fe552fddc362a2a

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page