Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Introductory project of the construction of the hydraulic platform for transportation working equipment up to 18 tons

Serhiy Shtuka

Abstract

The main aim of this work which is called “Introductory project of the construction of the hydraulic platform for transportation working equipment up to 18 tons” is the creation of three-dimensional model in software SolidWorks and execution the strength analysis by FEM. In the introduction are represented types of tow trucks, which are in general use and traffic codes of European Union. In first part of work represented two models of platform: first is to show how it would look like in real life, second simplified for strength analysis. At the example of last one is in details discussed construction and stages of work during unloading and downloading of platform. At next part of work was chosen transported object - road roller, with which was executed strength analyses and which was used like a load in each stage of work. After that were adopted boundary conditions and calculated loads, which occurs during work of platform. The next step was to conduct FEM analysis. After receiving results, the analysis of tension was discussed in details analysis of tension for each stage of work of tow truck and modification of construction was done in aim of reducing tension to yield strength. After estimation the factory of safety calculation the additional improvements in construction was carried out.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Serhiy Shtuka (FACME) Serhiy Shtuka,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Wstępny projekt platformy z napędem hydraulicznym do transportowania maszyn roboczych do 18 ton
Supervisor
Jarosław Kuśmierczyk (FACME/ICME) Jarosław Kuśmierczyk,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Jan Maciejewski (FACME/ICME) Jan Maciejewski,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)
Study subject / specialization
, Mechanika Pojazdów i Maszyn Roboczych
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
28-05-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
SIMR; D-2136
Reviewers
Paweł Ciężkowski (FACME/ICME) Paweł Ciężkowski,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Jarosław Kuśmierczyk (FACME/ICME) Jarosław Kuśmierczyk,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
laweta, platforma, model, MES, analiza wytrzymałościowa, naprężenia
Keywords in English
tow truck, platform, model, FEM, strength analysis, tension
Abstract in Polish
Głównym celem niniejszej pracy pod tytułem „Wstępny projekt budowy hydraulicznej platformy do transportu maszyn roboczych o masie 18 ton” jest stworzenie trójwymiarowego modelu w oprogramowaniu SolidWorks oraz przeprowadzenie badań wytrzymałościowych za pomocą analizy MES. We wstępie przedstawiono rodzaje aktualnych lawet wykorzystywanych na drogach ogólnego użytku, opisano przepisy drogowe, które obowiązują w całej Unii Europejskiej. W pierwszej części pracy przedstawiono dwa modele platformy: pierwszy przedstawia platformę w rzeczywistości, drugi uproszczony dla badań wytrzymałościowych. Na przykładzie ostatniego modelu jest dokładnie omówiona budowa platformy oraz etapy pracy lawety podczas załadunku oraz rozładunku. Następnie został dobrany transportowany obiekt – walec, z którym były przeprowadzone analizy wytrzymałościowe, wykorzystując go jako obciążenie w każdym etapie pracy platformy. W dalszej części pracy zostały dobrane warunki brzegowe oraz policzone obciążenia działające na platformę, które pojawiają się podczas pracy lawety. Następnie przeprowadzono badania MES. Omówiono analizy obrazów naprężeń każdego etapu pracy lawety oraz dokonano modyfikacji konstrukcji w celu zmniejszenia naprężeń do granicy plastyczności. Po oszacowaniu współczynnika bezpieczeństwa i obliczeniu naprężeń dopuszczalnych były przeprowadzone dodatkowe modyfikacje konstrukcji.
File
  • File: 1
    Dyplom_gotowy_koniec.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 33988

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTd9a0365653bf4c9f80a6182ae5df9bb3/
URN
urn:pw-repo:WUTd9a0365653bf4c9f80a6182ae5df9bb3

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page