Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Design study of chain hoist

Krzysztof Jan Michalski

Abstract

In production processes, the processed object is constantly transported between different production departments to make changes in shape, structure or physical and chemical properties. In order to ensure the planned movements of products, it is necessary to complete all the preceding activities meaning transshipment and manipulation activities, including both loading and unloading. For this purpose, various types of handling carriers are used, specifically cranes and loaders enabling the objects transfer from the production line to the supplying means of transport inside or outside the company. The subject of the dissertation is „Design study of chain hoist". The purpose of this thesis is the demonstration of design process for a chain hoist driven by a helical worm gearbox, which raises the set load to the target height in a specified time. An additional part of the dissertation is the development of an assembly and executive documentation of the device. The area of thesis includes the following issues: • an overview of the existing structures of cranes, drives, mechanical transmissions, braking mechanisms and intermediate draw gears, • the ability to use finished elements, • selection of the hoist's constructional solution and proposing the diagram of the suspension system of the structure, • selection of hoist drive type, • preparation of technical documentation including the analysis of the movements’ dynamics of the hoist assembly components and the necessary strength calculations of its individual elements, considering the selection of materials, • engineering a 3D parametric model in SolidWorks 2018 program and create compilation and execution drawings using 2D CAD software (AutoCAD Mechanical 2015), • summary and formulation of conclusions.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Krzysztof Jan Michalski (FPE) Krzysztof Jan Michalski,, Faculty of Production Engineering (FPE)
Title in Polish
Studium projektowe wciągnika łańcuchowego
Supervisor
Roman Grygoruk (FPE/IMP) Roman Grygoruk,, The Institute of Mechanics and Printing (FPE/IMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Certifying unit
Faculty of Production Engineering (FPE)
Affiliation unit
The Institute of Mechanics and Printing (FPE/IMP)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Julian Sawicki (FPE/IMP) Julian Sawicki,, The Institute of Mechanics and Printing (FPE/IMP)Faculty of Production Engineering (FPE) Roman Grygoruk (FPE/IMP) Roman Grygoruk,, The Institute of Mechanics and Printing (FPE/IMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Keywords in Polish
SolidWorks, AutoCAD, dokumentacja techniczna, wciągnik łańcuchowy, przekładnia mechaniczna, napęd, mechanizm hamulcowy, pośrednie układy cięgnowe, układ podwieszenia.
Keywords in English
SolidWorks, AutoCAD, construction documentation, chain hoist, mechanical transmission, drive, braking mechanism, intermediate draw gears, suspension system.
Abstract in Polish
W procesach produkcyjnych przedmiot przerobu jest stale transportowany pomiędzy różnymi działami produkcji celem dokonania zmian kształtu, struktury bądź własności fizycznych i chemicznych. Aby zapewnić zaplanowane przemieszczenia produktów należy wykonać wszelkie czynności poprzedzające, czyli przeładunkowo-manipulacyjne obejmujące zarówno załadunek jak i wyładunek. W tym celu wykorzystuje się różnego rodzaju nośniki transportu bliskiego, a konkretnie dźwignice oraz ładowarki umożliwiające przenoszenie przedmiotów z linii produkcyjnej na dostawczy środek transportu wewnątrz lub zewnątrz zakładowy. Temat pracy to „Studium projektowe wciągnika łańcuchowego”. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie procesu projektowania wciągnika łańcuchowego napędzanego poprzez walcową przekładnię ślimakową, podnoszącego zadany ciężar na założoną wysokość, w określonym czasie. Dodatkowym elementem pracy jest opracowanie dokumentacji zestawieniowej i wykonawczej urządzenia. Zakres pracy obejmuje następujące zagadnienia: • przegląd istniejących konstrukcji dźwignic, napędów, przekładni mechanicznych, mechanizmów hamulcowych oraz pośrednich układów cięgnowych, • możliwość wykorzystania elementów gotowych, • wybór rozwiązania konstrukcyjnego wciągnika oraz zaproponowanie schematu układu podwieszenia konstrukcji, • dobór rodzaju napędu wciągnika, • wykonanie dokumentacji technicznej zawierającej analizę dynamiki ruchów podzespołów złożenia wciągnika i niezbędne obliczenia wytrzymałościowe poszczególnych jego elementów z uwzględnieniem doboru materiałów, • stworzenie modelu parametrycznego 3D w programie SolidWorks 2018 oraz sporządzenie rysunków zestawieniowych i wykonawczych wykorzystując oprogramowanie CAD 2D (AutoCAD Mechanical 2015), • podsumowanie i sformułowanie wniosków.
File
  • File: 1
    Praca_inżynierska_-_Krzysztof_Michalski.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30999

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTd96e8ab2d2ae4a8f893709482c280a4b/
URN
urn:pw-repo:WUTd96e8ab2d2ae4a8f893709482c280a4b

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page