Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Notary as a profession of public reliance

Daria Maria Piec

Abstract

In Polish legal system the certain group of occupations became regulated in different manner from the other. The special example of such regulation is a profession of notary. In this thesis, issues of the specificity of this profession were discussed, using texts of legal documents, as well as the scientific literature. According to analysis of results of public researches, professions of public trust are also described from a public prospect. Professions of public trust are largely related to functioning of professional self-governments, therefore this subject matter was included in the following thesis. Apart from the model of professional self-government the professional self-government of notaries was also presented, which have appropriate spheres of competence to regulate the issues associated with the notary profession.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Daria Maria Piec (FASS) Daria Maria Piec,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Notariusz jako zawód zaufania publicznego
Supervisor
Dominik Sypniewski (FASS/DALPP) Dominik Sypniewski,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Law and Administration (FASS/DALPP)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Jacek Połowianiuk (FASS/DALPP) Jacek Połowianiuk,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Dominik Sypniewski (FASS/DALPP) Dominik Sypniewski,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
zawód zaufania publicznego, samorząd zawodowy, samorząd zawodowy notariuszy, notariat
Keywords in English
profession of public reliance, professional self-government, professional self-government of notaries, notary
Abstract in Polish
W polskim systemie prawnym pewna grupa zawodów została uregulowana w sposób odmienny od innych. Szczególnym przykładem takiej regulacji jest zawód notariusza. W niniejszej pracy, posługując się zarówno tekstami aktów prawnych, jak i literaturą naukową szczegółowo omówiono problematykę specyfiki tego zawodu. Korzystając z analizy wyników badań społecznych opisano również zawody zaufania publicznego z perspektywy społecznej. Zawody zaufania publicznego w dużej mierze powiązane są z funkcjonowaniem samorządów zawodowych, dlatego też tematyka ta ujęta została w poniższym opracowaniu. Poza modelem samorządu zawodowego przedstawiono także samorząd zawodowy notariuszy, który posiadając odpowiednie kompetencje reguluje kwestie związane z zawodem notariusza.
File
  • File: 1
    Notariusz jako zawód zaufania publicznego.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12538

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTd95638f988c040e98abf8fd2cbb5d8e3/
URN
urn:pw-repo:WUTd95638f988c040e98abf8fd2cbb5d8e3

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page