Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Application programming interface for evidence based medicine research

Bartosz Tomasz Kowalski

Abstract

This paper discusses the process of design and development of server application which allows research facilities to share outcome of their work in evidence-based medicine field. Application provides ability to create new research by users and to manage existing ones with usage of security rules, rendering access to data by unauthorized persons impossible. Then the paper describes programming tools used to create the project, furthermore, discussing topics connected to architecture and programming paradigms used to create this application. Afterwards process of writing application code was described, focusing on issues of data access, business logic and communication with world outside the program.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Bartosz Tomasz Kowalski (FEIT/IRMT) Bartosz Tomasz Kowalski,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Interfejs programistyczny aplikacji wspomagający proces gromadzenia wyników badań bazujących na medycynie opartej na faktach
Supervisor
Andrzej Rychter (FEIT/IRMT) Andrzej Rychter,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)
Study subject / specialization
, Inżynieria Biomedyczna (Biomedical Engineering)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
28-06-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Andrzej Rychter (FEIT/IRMT) Andrzej Rychter,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Grzegorz Galiński (FEIT/IRMT) Grzegorz Galiński,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
aplikacja serwerowa, serwer, framework spring, język java, medycyna oparta na faktach, inwersja kontroli
Keywords in English
server application, server, spring framework, java programming language, evidence-based medicine
Abstract in Polish
Praca ta przedstawia proces projektowania i realizacji aplikacji serwerowej mającej umożliwiać placówkom naukowym dzielenie się wynikami badań bazujących na ideologii medycyny opartej na faktach. Aplikacja umożliwia tworzenie nowych badań przez użytkowników, a także zarządzanie istniejącymi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, uniemożliwiając w ten sposób dostęp do danych osobom niepowołanym. W dalszej części tekstu opisane zostały narzędzia wybrane do realizacji projektu, a także zagadnienia związane z architekturą i wzorcami programowania wykorzystanymi w procesie tworzenia aplikacji. Następnie opisany został proces tworzenia samej aplikacji, z podziałem na zagadnienia dostępu do danych, logiki biznesowej oraz metod komunikacji ze światem zewnętrznym.
File
  • File: 1
    thesis_final.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 35148

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTd940af2b92b84725943ddc49da830956/
URN
urn:pw-repo:WUTd940af2b92b84725943ddc49da830956

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page