Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Design of the electronic system of counting people

Maja Nina Rusak

Abstract

The aim of the engineer thesis is design of the electronic system intended for people counting. It allows to measure the number of occupying the room and displa this number outside the room. The thesis presents general characteristic of people counting systems. They were divided into three main groups due to the way of human beings detection: • machine vision with the use of thermal imaging cameras, • stereo vision with the use of visible light cameras, • making use from infrared sensors. Then, the selected couting systems were discussed and compared. Subsequently, the selection of hardware and software suitable for the project implementation was discussed. During the preparation of the electronic counting system the low cost , simple and reliable design and low probability of incorrect counting aa well as ease of use were assumed. Thereafter, the appropriate hardware platform was selected along with the integrated programming environment, sensors and mosaic display. Each of the selected elements has been described in detail. In the thesis there was also presented the diagram of the electronic system and a detailed description of the operation of the program along with the flow diagram. Next, the method of operation of the electronic system of caunting people is described including relevant illustrations showing the designed system. Next, the tests were carried out in order to estimate the probability of counting mistakes and to prove the correctness of the PIR sensor operation in presence of external interference imitating the conditions of the simulated fire. The tests consisted of repeatedly run cycles and observation of the system operation in order to identify the cases where the designed counter does not work in accordance with the previously adopted assumptions. The designed system can be used as well as a teaching aid for the basics of electronics and programming in a language similar to C++. The thesis was completed with a summary of the project, an evaluation of results and projection for its further development.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Maja Nina Rusak (FM) Maja Nina Rusak,, Faculty of Mechatronics (FM)
Title in Polish
Projekt elektronicznego systemu zliczania osób
Supervisor
Michał Bartyś (FM/IACR) Michał Bartyś,, The Institute of Automatic Control and Robotics (FM/IACR)Faculty of Mechatronics (FM)
Certifying unit
Faculty of Mechatronics (FM)
Affiliation unit
The Institute of Automatic Control and Robotics (FM/IACR)
Study subject / specialization
, Automatyka i Robotyka (Automation and Robotics)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Jakub Możaryn (FM/IACR) Jakub Możaryn,, The Institute of Automatic Control and Robotics (FM/IACR)Faculty of Mechatronics (FM) Michał Bartyś (FM/IACR) Michał Bartyś,, The Institute of Automatic Control and Robotics (FM/IACR)Faculty of Mechatronics (FM)
Keywords in Polish
licznik, zliczanie osób, czujnik
Keywords in English
counter, counting people, sensor
Abstract in Polish
Przedmiotem pracy jest projekt elektronicznego systemu zliczania osób pozwalający na pomiar liczby osób przebywających w danym pomieszczeniu z możliwości wyświetlenia tej liczby na zewnątrz danego pomieszczenia. W pracy przedstawiono ogólną charakterystykę systemów zliczania osób. Podzielono je na trzy główne grupy ze względu na sposób realizacji detekcji ludzi: • wizyjne z kamerami termowizyjnymi, • wizyjne stereoskopowe z kamerami światła widzialnego, • z czujnikami podczerwieni. Następnie porównano wybrane znane elektroniczne systemy zliczania osób. Kolejno przedyskutowano wybór warstwy sprzętowej i oprogramowania odpowiedniego do realizacji projektu. Podczas przygotowania elektronicznego systemu zliczania osób brano pod uwagę niski koszt jego produkcji, możliwość zrealizowania prostej i niezawodnej konstrukcji, małe prawdopodobieństwo błędnego zliczania oraz prostotę obsługi. Następnie dobrano odpowiednią platformę sprzętową wraz z zintegrowanym środowiskiem programistycznym, czujniki oraz element wyświetlający. Każdy z wybranych elementów został szczegółowo opisany. W pracy został przedstawiony również schemat elektroniczny układu oraz szczegółowy opis działania programu wraz ze schematem jego sieci działań. Następnie opisano sposób działania elektronicznego systemu zliczania osób wraz z odpowiednimi ilustracjami przedstawiającymi zaprojektowany układ. Po wykonaniu projektu wstępnego układu, przeprowadzono testy sprawdzające prawdopodobieństwo wystąpienia błędu zliczania oraz poprawność działania czujnika PIR w warunkach zakłóceń zewnętrznych imitujących warunki symulowanego pożaru. Testy polegały na wielokrotnym powtarzaniu tych samych procedur i obserwowania działania systemu w celu zweryfikowania, w jakich sytuacjach zaprojektowany elektroniczny system zliczania osób nie działa zgodnie z wcześniej przyjętymi założeniami. Zaprojektowany układ może być wykorzystany jako pomoc dydaktyczna do podstaw elektroniki oraz programowania w języku zbliżonym do C++. Praca została zakończona podsumowaniem projektu, oceną wyników oraz przedstawione zostały możliwości jego dalszego rozwoju.
File
  • File: 1
    AR_1st_276765.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31602

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTd8fcf837bedc4c83b39217b53d17c5cb/
URN
urn:pw-repo:WUTd8fcf837bedc4c83b39217b53d17c5cb

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page