Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis and measurement of the economic added value on the example of companies from the automotive sector: Volkswagen and BMW

Monika Poborczyk

Abstract

In following thesis we have three chapters included, an introduction and a summary. The thesis has been written to analyze and measure economical added value on the example of companies from automotive sector: Volkswagen and BMW. In the introduction there is a short description of making a first car and its influence on people’s functioning. The chapter is shared on parts which describe quoted stages of financial analysis, its purposes, methods needed to achieve a right knowledge needed to include calculations in this thesis. The most important is profits and loss account and a balance – they are a base to find right data to make calculations. In the third chapter there are these calculations included. They make a possibility to compare functionality of these two companies: VW and BMW. There are many charts and tables to show the differences between these companies. To make a right comparison there was including of data from 5 years (from 2011 to 2015) needed. The thesis is ended by a summary of previous chapters and it includes conclusions about working of these two companies.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Monika Poborczyk (CESS) Monika Poborczyk,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Analiza i pomiar ekonomicznej wartości dodanej na przykładzie firm z sektora motoryzacyjnego: Volkswagen i BMW
Supervisor
Paweł Neumann (CESS) Paweł Neumann,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
, Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
04-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Piotr Urbanek (CESS) Piotr Urbanek,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Paweł Neumann (CESS) Paweł Neumann,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
firma, analiza, wskaźnik, przychód, zysk, strata, pomiar.
Keywords in English
company, analysis, ratio, income, profit, loss, measurement.
Abstract in Polish
W przedstawionej powyżej pracy mamy zawarte trzy rozdziały, wstęp oraz podsumowanie. Praca została napisana w celu analizy i pomiaru ekonomicznej wartości dodanej na przykładzie firm z sektora motoryzacyjnego: Volkswagen i BMW. We wstępie został zawarty krótki opis powstania pierwszego samochodu oraz jego wpływu na funkcjonowanie ludzkości. Rozdział pierwszy zawiera kilka podrozdziałów, które opisują poszczególne etapy analizy finansowej, jej zastosowania, metody potrzebne aby móc zdobyć właściwą wiedzę potrzebną do zawarcia odpowiednich obliczeń w przedstawionej pracy. W drugim rozdziale została przedstawiona metodyka analizy wskaźnikowej służącej jako ocena działalności przedsiębiorstwa. Przede wszystkim został opisany bilans oraz rachunek zysków i strat będący podstawą do znalezienia potrzebnych danych w celu dokonania potrzebnych obliczeń. W trzecim rozdziale adekwatnie do potrzeb rozdziału drugiego zostały dokonane obliczenia, aby móc porównać funkcjonowanie obu firm zarówno Volkswagena jak i BMW. Zostało zamieszczonych wiele wykresów oraz tabel aby zobaczyć różnice występujące pomiędzy danymi przedsiębiorstwami. Aby móc dokonać odpowiedniego porównania omawianych firm należało uwzględnić dane za okres 5 lat czyli od 2011 roku do 2015. Na sam koniec pracy na podstawie wcześniejszych rozdziałów zostało napisane podsumowanie zawierające wnioski na temat funkcjonowania przedstawionych firm.
File
  • File: 1
    262161_lic_ek.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11363

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTd8eba7a25ada45e59874288a9256cf24/
URN
urn:pw-repo:WUTd8eba7a25ada45e59874288a9256cf24

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page