Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Selected aspects of the use of reactive power

Tomasz Rogalski

Abstract

The development of technology and the increasing use of electricity causes the search for solutions to improve energy efficiency and reduce energy losses . One of the ways to improve the operation of the power system is the use of reactive power compensation. This paper presents issues related to the use and reactive power compensation. The first section describes the influence of reactive power on the functioning of the power system and the charges of exceeding the contractual power factor. It also presents selected methods and types of reactive power compensation and their characteristics. Attention was also drawn to the appropriate choice of method of compensation in each case In the second part of the work on the basis of the measured data an analysis of the use of reactive power compensation in two real companies. Conducted analysis allowed to assess rated economic consequences of the solution and pointed out the advantages and disadvantages of the current system of charges arising from the consumption of reactive power.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Tomasz Rogalski (FPAE) Tomasz Rogalski,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Wybrane aspekty użytkowania mocy biernej
Supervisor
Sławomir Bielecki (FPAE/IHE) Sławomir Bielecki,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)
Study subject / specialization
, Energetyka (Power Engineering)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
28-06-2016
Issue date (year)
2016
Pages
50
Internal identifier
MEL; PD-3712
Reviewers
Sławomir Bielecki (FPAE/IHE) Sławomir Bielecki,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Henryk Kaproń (FPAE/IHE) Henryk Kaproń,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
moc bierna, kompensacja, kondensator, analiza pomiarów
Keywords in English
reactive power, compensation, capacitor, measurement analysis
Abstract in Polish
Rozwój techniki jak i coraz większe zużycie energii elektrycznej powodują poszukiwania rozwiązań mających na celu poprawę efektywności energetycznej jak i zmniejszenia strat energii. Jednym ze sposobów poprawy funkcjonowania systemu elektroenergetycznego jest kompensacja mocy biernej. W niniejszej pracy przedstawiono zagadnienia związane z użytkowaniem oraz kompensacja mocy biernej. W pierwszej części omówione zostały zagadnienia dotyczące wpływu mocy biernej na funkcjonowanie systemu elektroenergetycznego oraz opłat związanych z przekroczeniem umownego współczynnika mocy. Przedstawione zostały również wybrane metody i rodzaje kompensacji mocy biernej wraz z ich charakterystykami. Zwrócono również uwagę na odpowiedni dobór sposobu kompensacji dla każdego przypadku. W drugiej części pracy ma podstawie uzyskanych danych pomiarowych przeprowadzona została analiza zastosowania układów kompensacji mocy biernej w dwóch rzeczywistych obiektach. Na jej podstawie oceniono ekonomiczne skutki zastosowania wybranego rozwiązania oraz wskazano na wady i zalety obecnego systemu opłat wynikających z poboru mocy biernej.
File
  • File: 1
    Wybrane aspekty użytkowania mocy biernej.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12428

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTd8e65229b959417181ecc564479f9549/
URN
urn:pw-repo:WUTd8e65229b959417181ecc564479f9549

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page