Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The programmatic and spatial concept of the development of the "Targ pod Zamkiem" area in Lublin

Weronika Ewa Król

Abstract

The subject of the diploma thesis is the revitalization of the downtown area, located in the immediate vicinity of the Old Town in Lublin. An area of 10 hectares has been selected. It lies between Podwale Street and Union of Lublin Avenue, south of the Royal Castle. The project was preceded by deep analyzes of the existing state of surroundings. Buidling were divided into historical and valuable (to be preserved) and substandard (for demolition). Analyzes of viewing values, greenery, communication and hydrology were also carried out. There were several tasks to be performed. The first of them was to design a supplementive architecture that would complement downtown quarter of ul. Podwale. This was done through the introduction of housing buildings, their layout referring to the surrounding monuments. The second task was to design a new market form and an underground car park. The third was creation of the square in a lowered area and the adjacent office and service building. Both the car park and the service facility were planned as buildings with green roofs, facing level of the surrounding area. All these objects have been connected by pedestrian routes and on footdriveways with the Błonia Park near the Castle, to the north of these buildings. The whole area has been adapted to the needs of disabled people, the elderly and families with children.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Weronika Ewa Król (FA) Weronika Ewa Król,, Faculty of Architecture (FA)
Title in Polish
KONCEPCJA PROGRAMOWO PRZESTRZENNA ZAGOSPODAROWANIA REJONU 'TARGU POD ZAMKIEM' W LUBLINIE
Supervisor
Małgorzata Mirecka (FA/CUDPP) Małgorzata Mirecka,, Chair of Urban Design and Physical Planning (FA/CUDPP)Faculty of Architecture (FA)
Certifying unit
Faculty of Architecture (FA)
Affiliation unit
Chair of Urban Design and Physical Planning (FA/CUDPP)
Study subject / specialization
, Architektura i Urbanistyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
03-07-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
AR-1818/L
Reviewers
Agnieszka Wośko-Czeranowska (FA/CUDRL) Agnieszka Wośko-Czeranowska,, Chair of Urban Design and Rural Landscape (FA/CUDRL)Faculty of Architecture (FA) Małgorzata Mirecka (FA/CUDPP) Małgorzata Mirecka,, Chair of Urban Design and Physical Planning (FA/CUDPP)Faculty of Architecture (FA)
Keywords in Polish
Urbanistyka, rewitalizacja, śródmieście,stare miasto, Lublin
Keywords in English
Urban design, revitalization, downtown, old town, Lublin
Abstract in Polish
Tematem pracy dyplomowej jest rewitalizacja śródmiejskiego obszaru, znajdującego się z bezpośrednim sąsiedztwie Starego Miasta w Lublinie. Wybrany teren ma powierzchnię około 10 hektarów i leży między ulicą Podwale a aleją Unii Lubelskiej, na południe od Zamku Królewskiego. Projekt poprzedziły głębokie analizy stanu istniejącego. Uwzględniały one podział zabudowy na obiekty zabytkowe, wartościowe (do zachowania) i substandardowe lub zakłócające charakter obszaru (do wyburzenia). Wykonane zostały również analizy wartości widokowych,zieleni, komunikacji i hydrologii. Do zadań projektowych należało kilka zagadnień. Pierwszym z nich było zaprojektowanie uzupełnienia kwartału zabudowy śródmiejskiej przy ul. Podwale. Dokonano tego poprzez wprowadzenie budynków mieszkaniowych, układem nawiązujących do okolicznych zabytków. Drugim zadaniem było zaprojektowanie nowej formy targowiska oraz parkingu podziemnego. Trzecim stworzenie placu na obniżonym terenie i przylegającego do niego budynku usługowo-biurowego. Zarówno parking, jak i obiekt usługowy przewidziano jako budowle o zielonych dachach, licujących z okolicznym terenem. Wszystkie wymienione obiekty połączone zostały ciągami pieszymi i pieszo-jezdnymi z parkiem Błonia pod Zamkiem, znajdującym się na północ od nich. Cały teren został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, starszych oraz rodzin z dziećmi.
File
  • File: 1
    271930_inz_tekst.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 25264

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTd8c0fd339dac4e26b01f16d96be23067/
URN
urn:pw-repo:WUTd8c0fd339dac4e26b01f16d96be23067

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page