Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Investigations of thermal desorption in a thermobalance

Emilia Górzyńska

Abstract

This work focuses on toluene thermal desorption from activated carbon in a thermobalance. The theoretical part of the work presents basic information concerning adsorption and desorption processes, chromatography and thermogravimetric analysis. In the experimental part, 12 measurements were conducted in the thermobalance TG 209 F1 Libra (Netzsch). Samples were saturated with toluene vapour in a separate setup. The effect of the following parameters was examined: maximum desorption temperature, sample heating rate, purge gas flow and duration of desorption. The analysis of the obtained data was made in the Proteus® program. The obtained results were compared on separate graphs. It was found that the thermobalance is appropriate for high precision measurements of thermal desorption.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Emilia Górzyńska (FCPE) Emilia Górzyńska,, Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Title in Polish
Badanie desorpcji termicznej w wadze termograwimetrycznej
Supervisor
Robert Cherbański (FCPE/DPKT) Robert Cherbański,, Department of Process Kinetics and Thermodynamics (FCPE/DPKT)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Certifying unit
Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Affiliation unit
Department of Process Kinetics and Thermodynamics (FCPE/DPKT)
Study subject / specialization
, Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-02-2019
Issue date (year)
2019
Pages
32
Internal identifier
DICHP-2856
Reviewers
Robert Cherbański (FCPE/DPKT) Robert Cherbański,, Department of Process Kinetics and Thermodynamics (FCPE/DPKT)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE) Artur Małolepszy (FCPE/DSP) Artur Małolepszy,, Department of Separation Processes (FCPE/DSP)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Keywords in Polish
desorpcja, analiza termograwimetryczna
Keywords in English
desorption, thermogravimetric analysis
Abstract in Polish
Praca jest poświęcona badaniu desorpcji termicznej toluenu z węgla aktywnego w wadze termograwimetrycznej. W części teoretycznej pracy przedstawiono podstawowe wiadomości na temat procesów adsorpcji i desorpcji, chromatografii i termograwimetrii. W części doświadczalnej przeprowadzono dwanaście pomiarów w termograwimetrze TG 209 F1 Libra firmy Netzsch. Próbki do badań były przygotowane w osobnym stanowisku pomiarowym, w którym nasycano je parami toluenu. W ramach właściwych badań w wadze termograwimetrycznej zbadano wpływ takich parametrów jak: maksymalna temperatura desorpcji, szybkość ogrzewania próbki, przepływ gazu nośnego i czas prowadzenia desorpcji. Analizę uzyskanych danych przeprowadzono w programie Proteus®. Wyniki porównywanych pomiarów zestawiono na odpowiednich wykresach. Na podstawie analizy wyników stwierdzono, że waga termograwimetryczna umożliwia przeprowadzenie pomiarów z dużą precyzją i jest odpowiednim urządzeniem do badania desorpcji termicznej.
File
  • File: 1
    Emilia_Górzyńska_258301_Badanie_desorpcji_termicznej_w_wadze_termograwimetrycznej.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 18590

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTd8ab31378ed04fd2a6e4aeb8aa7c5a0e/
URN
urn:pw-repo:WUTd8ab31378ed04fd2a6e4aeb8aa7c5a0e

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page