Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Modernization of optical scanner for three-dimensional radiotherapy polymer gel dosimetry

Adrian Łostowski

Abstract

As the technology used in radiotherapy develops, it is becoming more and more important to use the least invasive methods of irradiating cancer cells. Despite advanced irradiating and measuring equipment there is still research on developing an optimal dosimetric method able to define real distribution of doses of ionizing radiation in 3D. One of these methods is usage of polymer dosimetric phantoms that change their internal structure after being exposed to ionizing radiation. There is a possibility of observing mentioned changes by scanning the phantom using optic methods, which allows one to gather information about real distribution of absorbed dose of radiation. The paper discusses usage of LabVIEW software to create a driver for optical tomograph of dosimetric phantoms. It broaches subjects connected to principles of operation of optical tomograph and source code of control software. Furthermore this paper describes full process of design analog and digital electronics modules used in second edition of tomograph.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Adrian Łostowski (FP) Adrian Łostowski,, Faculty of Physics (FP)
Title in Polish
Modernizacja układu tomografu optycznego do badania polimerowych fantomów dozymetrycznych
Supervisor
Piotr Sobotka (FP/OPD) Piotr Sobotka,, Optics and Photonics Division (FP/OPD)Faculty of Physics (FP)
Certifying unit
Faculty of Physics (FP)
Affiliation unit
Optics and Photonics Division (FP/OPD)
Study subject / specialization
, Fotonika
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
10-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Piotr Sobotka (FP/OPD) Piotr Sobotka,, Optics and Photonics Division (FP/OPD)Faculty of Physics (FP) Marcin Bieda (FP/OPD) Marcin Bieda,, Optics and Photonics Division (FP/OPD)Faculty of Physics (FP)
Keywords in Polish
Tomografia optyczna, dozymetria, promieniowanie jonizujące, fantom dozymetryczny, akwizycja danych, LabVIEW, elektronika analogowa
Keywords in English
LabVIEW, radiotherapy, polymer gel dosimetry, radiation, analog electronics
Abstract in Polish
W niniejszej pracy opisano proces modernizacji układu optycznego tomografu do badania polimerowych fantomów dozymetrycznych. Wstęp pracy zawiera zwięzłe wprowadzenie do zagadnienia dozymetrii a także opis metody badawczej wykorzystywanej w modernizowanym układzie. Problem modernizacji istniejącego układu tomografu podzielono na odpowiednie bloki tematyczne. Elaborat porusza techniczne zagadnienia związane z optymalizacją oprogramowania sterującego urządzeniem, zmianami wprowadzonymi w układzie pomiarowym, budową dedykowanych czujników mocy promieniowania elektromagnetycznego a także z analizą zebranych danych. Część programistyczną badań realizowano za pomocą trzech popularnych języków programowania: LabVIEW, C i Matlab. Graficzny język programowania został wykorzystany do komunikacji z urządzeniami peryferyjnymi a także do akwizycji i analizy danych pomiarowych. Język C znalazł zastosowanie podczas programowaniu układów niskopoziomowych bazujących na architekturze ośmiobitowej. W Matlabie realizowano algorytm odwrotnej transformaty Radona, uzyskując przy tym dane opracowane w czytelnej formie. Czytelnik może zapoznać się z różnymi wersjami układu pomiarowego, bazującymi zarówno na komercyjnie stosowanych układach detekcyjnych jak i na autorskich układach elektronicznych. Dodatkowo w pracy znajduje się szczegółowy opis procesu projektowania dedykowanych układów detekcyjnych wraz z uzasadnieniem doboru elementów i niezbędnymi obliczeniami teoretycznymi. W podsumowaniu znajduje się ocena przeprowadzonych prac wraz ze wskazówkami dotyczącymi dalszej rozbudowy urządzenia.
File
  • File: 1
    A_Lostowski_Inz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9637

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTd889fe3591e4472ba09d20ace1dd8067/
URN
urn:pw-repo:WUTd889fe3591e4472ba09d20ace1dd8067

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page