Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Composites based on aramid fabrics and shear thickening fluid with increased resistance to high temperature

Konrad Szabelski

Abstract

This work presents the results of studies on the shear thickening fluids. In order to create fluids of various concentration there were used three types of polypropylene glycols: PPG 1000, PPG 1200, PPG 1000, which were mixed with nanosilica FS 200 – 300. The results of the fluids' rheological properties were presented as viscosity curves, flow curves and specific values. The samples for the study of their energy absorption ability were made with shear thickening fluids as a base, which were strengthened with aramid fabric.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Konrad Szabelski (FMSE) Konrad Szabelski,, Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Title in Polish
Kompozyty na bazie tkaniny aramidowej i cieczy zagęszczanej ścinaniem o podwyższonej odporności na wysoką temperaturę
Supervisor
Marcin Leonowicz (FMSE/DCFM) Marcin Leonowicz,, Division of Construction and Functional Materials (FMSE/DCFM)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Certifying unit
Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Affiliation unit
Division of Construction and Functional Materials (FMSE/DCFM)
Study subject / specialization
, Inżynieria Materiałowa
Language
(pl) Polish
Status
Draft
Defense Date
10-02-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
IM-D.001984
Reviewers
Marcin Leonowicz (FMSE/DCFM) Marcin Leonowicz,, Division of Construction and Functional Materials (FMSE/DCFM)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE) Dariusz Oleszak (FMSE/DCFM) Dariusz Oleszak,, Division of Construction and Functional Materials (FMSE/DCFM)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Keywords in Polish
ciecz zagęszczana ścinaniem reologia absorpcja energii
Keywords in English
shear thickening fluid rheology energy absorption
Abstract in Polish
W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań oraz charakterystykę cieczy zagęszczanych ścinaniem STF. Badania polegały na zsyntetyzowaniu cieczy na bazie glikolu polipropylenowego w której substancją zdyspergowaną była nanokrzemionka otrzymywana płomieniowo. Użyto trzy rodzaje glikoli: PPG 1000, PPG 1200, oraz PPG 2000 oraz krzemionkę FS 200 – 300. Wytworzone ciecze zostały poddane badaniom reologicznym. W pracy zamieszczono wyniki tych badań w postaci krzywych płynięcia, krzywych lepkości z których odczytano wybrane parametry reologiczne. Kolejnym etapem było wytworzenie struktur kompozytowych na bazie cieczy zagęszczanych ścinaniem wzmacnianych tkaniną aramidową. Powstałe kompozyty zostały przebadane pod kątem ich zdolności do absorpcji energii.
File
  • File: 1
    praca inzynierska Konrad Szabelski 1.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8069

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTd87ffb13166d48bb9dadf8a91d4de72f/
URN
urn:pw-repo:WUTd87ffb13166d48bb9dadf8a91d4de72f

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page