Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Modifications of fibers in textile products in their bioactive properties - their application and meaning

Joanna Długołęcka

Abstract

In an engineering diploma thesis entitled Modification of fibers in textile products in the direction of bioactive properties - their use and significance includes collected information about textile fibers. Starting from the production of textile materials and their modification, to the description of modern weaving products such as smart fabrics. The aim of this work was also to link specific fibers with clothing of special importance such as military clothing or medical clothing. In this garment, modifications are often used to give the fabrics antiseptic properties, that is bactericidal and fungicidal. The population of this type of fiber is quite rare and as a protected material at the scene of a criminal event is a strong material proof. This paper presents the main applications of modified fibers and interesting areas of the field that can be tested in the future. The summary of the work is in the form of a discussion on the development trends of textiles in the aspects of bioactive properties. I predict the universality and availability of modified fabrics and the possibility of giving bioactive properties to other materials.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Joanna Długołęcka (FC) Joanna Długołęcka,, Faculty of Chemistry (FC)
Title in Polish
Modyfikacje włókien w wyrobach tekstylnych w kierunku nadania właściwości bioaktywnych - ich zastosowanie i znaczenie
Supervisor
Wojciech Pawłowski (FC/DH-EM) Wojciech Pawłowski,, Department Of High-Energetic Materials (FC/DH-EM)Faculty of Chemistry (FC)
Certifying unit
Faculty of Chemistry (FC)
Affiliation unit
Department Of High-Energetic Materials (FC/DH-EM)
Study subject / specialization
, Technologia Chemiczna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Wojciech Fabianowski (FC) Wojciech Fabianowski,, Faculty of Chemistry (FC) Wojciech Pawłowski (FC/DH-EM) Wojciech Pawłowski,, Department Of High-Energetic Materials (FC/DH-EM)Faculty of Chemistry (FC)
Keywords in Polish
tekstylia, włókno, modyfikacje włókien, bioaktywność, bakteriobójczość, tkaniny inteligentne, odzież medyczna, tekstronika, odzież militarna.
Keywords in English
textiles, fiber, fiber modifications, bioactivity, bactericide, intelligent fabrics, medical clothing, textronics, military clothing.
Abstract in Polish
W pracy dyplomowej inżynierskiej pod tytułem Modyfikacje włókien w wyrobach tekstylnych w kierunku nadania właściwości bioaktywnych – ich zastosowanie i znaczenie zawarte są zebrane informacje dotyczące włókien tekstylnych. Począwszy od produkcji materiałów włókienniczych i ich modyfikacji, po opis nowoczesnych wyrobów tkackich takich jak tkaniny inteligentne. Celem niniejszej pracy było również powiązanie konkretnych włókien z odzieżą specjalnego znaczenia takich jak odzież militarna czy odzież medyczna. W odzieży tej często stosowane są modyfikacje nadające tkaninom właściwości antyseptycznych to znaczy bakteriobójcze i grzybobójcze. Populacja tego rodzaju włókien jest dość rzadka i jako zabezpieczony materiał na miejscu zdarzenia przestępczego stanowi mocny dowód materialny. Niniejsza praca przedstawia główne zastosowania modyfikowanych włókien oraz ciekawe obszary tej dziedziny, które można w przyszłości przebadać. Podsumowanie pracy jest w postaci dyskusji nad trendami rozwojowymi tekstyliów w aspektach właściwości bioaktywnych. Prognozuję powszechność i dostępność modyfikowanych tkanin oraz możliwość nadania właściwości bioaktywnych pozostałym materiałom.
File
  • File: 1
    Praca-dyplomowa-inżynierska-długołęcka_joanna-270151.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31920

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTd840baac9f834f8a9b742962456a6325/
URN
urn:pw-repo:WUTd840baac9f834f8a9b742962456a6325

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page