Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Triaxial force transducer for fencing

Maciej Rogosz

Abstract

The subject of this Engineering Thesis is to design and simulate the behaviour of triaxial force transducer for fencing. The characteristics of foil fencing sport has been presented, and currently used devices and hit detectors have been analysed. Analysis of the scientific article "Impact forces of the blade in fencing movements" has been made, in order to gather data about the range of force values, that appear during a hit with foil on target. In the next chapter, the most popular force transducers types, with potential to be used in the presented triaxial force transducer, have been presented. Then, the construction of the triaxial force transducer has been described in detail, among with suggested hit force vector computation. In addition, the computer simulation has been carried out to demonstrate the behaviour of triaxial force transducer in real environment, and it's results were demonstrated in this work. In the summary at the end of the thesis, all the conclusions were deduced, based on the gathered materials and made throughout the transducer design process, its simulation and labaratory experiments results.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Maciej Rogosz (FM) Maciej Rogosz,, Faculty of Mechatronics (FM)
Title in Polish
Trójosiowy przetwornik siły do zastosowań w szermierce
Supervisor
Krzysztof Wildner (FM/IMBE) Krzysztof Wildner,, The Institute of Metrology and Biomedical Engineering (FM/IMBE)Faculty of Mechatronics (FM)
Certifying unit
Faculty of Mechatronics (FM)
Affiliation unit
The Institute of Metrology and Biomedical Engineering (FM/IMBE)
Study subject / specialization
, Inżynieria Biomedyczna (Biomedical Engineering)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-12-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Krzysztof Wildner (FM/IMBE) Krzysztof Wildner,, The Institute of Metrology and Biomedical Engineering (FM/IMBE)Faculty of Mechatronics (FM) Szymon Cygan (FM/IMBE) Szymon Cygan,, The Institute of Metrology and Biomedical Engineering (FM/IMBE)Faculty of Mechatronics (FM)
Keywords in Polish
szermierka floretem, trójosiowy przetwornik siły
Keywords in English
foil fencing, triaxial force transducer
Abstract in Polish
Przedmiotem niniejszej pracy jest wykonanie projektu trójosiowego przetwornika siły do zastosowań w szermierce i sprawdzenie jego wytrzymałości mechanicznej oraz rozkładu naprężeń w środowisku symulacyjnym. W części teoretycnej pracy przedstawiono charakterystykę sportu, jakim jest szermierka floretem, oraz przeanalizowano obecnie stosowane urządzenia i czujniki trafień. Dokonano również analizy artykułu naukowego pt. "Impact forces of the blade in fencing movements", w celu orientacyjnego określenia zakresu wartości sił, które występują podczas trafienia floretem w cel. W dalszej części pracy przedstawione zostały najpopularniejsze rodzaje przetworników siły, możliwe do zastosowania w projektowanym urządzeniu. W części praktycznej z kolei szczegółowo opisano proponowany sposób wyznaczenia wektora siły trafienia oraz budowę projektowanego przetwornika. Przeprowadzono również badania symulacyjne w celu wyznaczenia naprężeń występujących w konstrukcji pod działaniem sił o wartościach występujących w warunkach rzeczywistych z uwzględnieniem współczynnika bezpieczeństwa 1,5. W podsumowaniu pracy przedstawiono wnioski w oparciu o wyniki przeprowadzonych symulacji i doświadczeń w laboratorium.
File
  • File: 1
    234566_inz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 14446

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTd83f6c338a1a4ff894a3d0dc23a9d86f/
URN
urn:pw-repo:WUTd83f6c338a1a4ff894a3d0dc23a9d86f

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page