Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Technical analysis of the operation process of reducing and measuring stations of the 2nd degree gas networks

Karol Izbicki

Abstract

This engineering thesis presents the process of operations of gas stations of the second degree. The dissertation discusses the development process and presents the design of medium pressure reduction and measuring stadion with flow capacity of Q=400 m3/h. In the paper are listed import ant issues related to the operations of the stadion such as: action tests and regulations, inspections, supervisings, maintanace operations. The paper is based on the theoretical part concerning the construction of high and medium pressure stations with the characteristics of technological device’s.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Karol Izbicki (FEE) Karol Izbicki,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Title in Polish
Analiza techniczna procesu eksploatacji stacji redukcyjno - pomiarowych II stopnia sieci gazowych
Supervisor
Małgorzata Kwestarz (FEE/DPEGHS) Małgorzata Kwestarz,, Department of Power Engineering and Gas Heating Systems (FEE/DPEGHS)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Power Engineering and Gas Heating Systems (FEE/DPEGHS)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
27-11-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Małgorzata Kwestarz (FEE/DPEGHS) Małgorzata Kwestarz,, Department of Power Engineering and Gas Heating Systems (FEE/DPEGHS)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Maciej Witek (FEE/DPEGHS) Maciej Witek,, Department of Power Engineering and Gas Heating Systems (FEE/DPEGHS)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
Stacja gazowa, stacja redukcyjno-pomiarowa, obsługa i konserwacja stacji gazowej, awarie na stacjach gazowych.
Keywords in English
Gas station, reducing and measuring station, service and maintenance of a gas station, failures at gas stations.
Abstract in Polish
Niniejsza praca inżynierska przedstawia proces eksploatacji stacji gazowych II stopnia. W pracy omówiono proces projektowania i przedstawiono projekt stacji redukcyjno-pomiarowej II stopnia o przepustowości Q=400 m3/h. W pracy wymienione są istotne zagadnienia związane z eksploatacją stacji takie jak: próby działania i regulacje, przeglądy, kontrole, czynności konserwacyjne. Podstawą pracy jest część teoretyczna dotycząca budowy stacji wysokiego i średniego ciśnienia wraz z charakterystyką urządzeń technologicznych.
File
  • File: 1
    KI_praca-inż.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 32896

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTd8347d965a36474dac7349a1a7da452b/
URN
urn:pw-repo:WUTd8347d965a36474dac7349a1a7da452b

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page