Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

A computer program to analyze the electric current flow in the human chest

Aleksandra Zwierzchowska

Abstract

The purpose of this graduation work was to create a computer program for calculating the distribution of electric current in the human chest as a result of applying potential difference to selected points of its surface. It was assumed that the calculations will be based on a computed tomography scan. The finite element method was used to accomplish this task. The spread model has been limited to 2D cross-sections, although in the future it can be extended to 3D dimensions. The paper presents the basics of electrical phenomena occurring in living organisms and how the electric current flows in them. The impact of electrical stimulation on the human body and its use in medicine was also discussed. It was presented individual steps of current distribution calculations, a program implementation, software tests and conclusions drawn on their basis.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Aleksandra Zwierzchowska (FEIT/IRMT) Aleksandra Zwierzchowska,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Program do analizy rozkładu prądu w klatce piersiowej
Supervisor
Grzegorz Domański (FEIT/IRMT) Grzegorz Domański,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)
Study subject / specialization
, Inżynieria Biomedyczna (Biomedical Engineering)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
13-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Grzegorz Domański (FEIT/IRMT) Grzegorz Domański,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Bartłomiej Wacław Salski (FEIT/IRMT) Bartłomiej Wacław Salski,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
program komputerowy, prąd elektryczny, rozpływ, klatka piersiowa, metoda elementów skończonych
Keywords in English
computer program, electric current, distribution, chest, finite element method
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy było stworzenie programu komputerowego, badającego rozkład prądu elektrycznego w klatce piersiowej człowieka na skutek przyłożenia w danych jej punktach różnicy potencjałów. Założono, że obliczenia wykonywane będą na podstawie skanu tomografii komputerowej. Do realizacji tego zadania posłużono się metodą elementów skończonych. Model rozpływu został ograniczony do przekrojów 2D, choć w przyszłości będzie go można rozszerzyć do wymiarów 3D. W pracy przedstawiono podstawy zjawisk elektrycznych występujących w organizmach żywych oraz w jaki sposób dochodzi w nich do przepływu prądu elektrycznego. Został także omówiony wpływ stymulacji elektrycznej na ciało człowieka oraz jego wykorzystanie w medycynie. Przedstawiono poszczególne kroki obliczeń rozkładu prądu, implementację programu, wykonane testy oprogramowania oraz sporządzone na ich podstawie wnioski.
File
  • File: 1
    PRACA_DYPLOMOWA_INZYNIERSKA_ALEKSANDRA_ZWIERZCHOWSKA.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 32095

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTd81acfc934a94865b7c960dbb7813d1c/
URN
urn:pw-repo:WUTd81acfc934a94865b7c960dbb7813d1c

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page