Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The study of assumptions, tasks and functions of the Radio Block Centre (RBC) in railway traffic control system

Kinga Masny

Abstract

Hereby Engineering Thesis comprises the study of assumption, tasks and functions of the Radio Block Centre (RBC) in ERTMS/ETCS system. In this study, there is shown the place of RBC in individual parts of ERTMS system and in centralized railway traffic control structure. Based on the analysis of the legal act and normative documents, a list of assumption, tasks and functions of RBC is developed. An architecture of currently installed solutions is also shown on the installed modules level and connection between elements level. The analysis of current structure organizing a traffic on polish railway lines was made too. The Thesis illustrates indicative deployment of RBC areas on the chosen line in Poland (E65). One chapter is devoted also for describing modern telecommunication technologies, which already founded or have a chance to find their own place in the future on railways.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Kinga Masny (FT) Kinga Masny,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Opracowanie założeń, zadań i funkcji Radiowego Centrum Sterowania (RBC) w systemach srk
Supervisor
Wiesław Zabłocki (FT/TCTI) Wiesław Zabłocki,, Division of Traffic Control and Transport Infrastructure (FT/TCTI)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Traffic Control (FT/TCTI)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
18-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Mirosław Siergiejczyk (FT/DTT) Mirosław Siergiejczyk,, Department of Transport Telecommunication (FT/DTT)Faculty of Transport (FT) Wiesław Zabłocki (FT/TCTI) Wiesław Zabłocki,, Division of Traffic Control and Transport Infrastructure (FT/TCTI)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
RBC, Centrum Sterowania Radiowego, ETCS, telekomunikacja kolejowa, urządzenia przytorowe
Keywords in English
RBC, Radio Block Centre, ETCS, railway telecommunication, trackside devices
Abstract in Polish
Niniejsza praca inżynierska stanowi opracowanie założeń, zadań i funkcji Radiowego Centrum Sterowania (RBC) w systemie ERTMS/ETCS. W opracowaniu pokazano miejsce RBC w poszczególnych częściach systemu ERTMS oraz w scentralizowanej strukturze sterowania. Na podstawie analizy aktów prawnych i dokumentów normatywnych opracowano wykaz założeń, zadań i funkcji RBC. Przedstawiono również na poziomie instalowanych modułów i powiązań między elementami architekturę obecnie instalowanych rozwiązań. Dokonano także analizy obecnej struktury organizującej ruch na polskich liniach kolejowych. W pracy zilustrowano orientacyjne rozmieszczenie obszarów RBC na wybranej linii w Polsce (E65). Poświęcono też jeden rozdział na przybliżenie współczesnych technologii telekomunikacyjnych, które już znalazły lub w przyszłości mają szansę znaleźć swoje miejsce na kolei.
File
  • File: 1
    Praca inżynierska - Kinga Masny.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9785

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTd801de1fd5184117b3bc8429550f621f/
URN
urn:pw-repo:WUTd801de1fd5184117b3bc8429550f621f

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page