Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Dobór optymalnego strumienia masy wody chłodzącej dla bloku 50 MW

Kamil Krzysztof Starzewski

Abstract

W pracy został rozpatrzony optymalny strumień wody chłodzącej dla bloku 50 MW. Kryteriami doboru była maksymalna moc układu, minimalny strumień generacji entropii w obrębie skraplacza, tj. w skraplaczu, w pompie wody chłodzącej oraz w części niskoprężnej turbiny oraz moc generowana od ostatniego upustu turbiny pomniejszona o moc pompy wody chłodzącej i iloczyn strumienia generacji entropii oraz temperatury otoczenia. Dla celów obliczeniowych został stworzony model układu w oprogramowaniu GateCycle, dzięki któremu uzyskano wartości parametrów czynnika w obszarze skraplacza. Następnie, obliczono strumienie generacji entropii związane z przepływem ciepła od pary, do wody, oporami przepływu przez rurki skraplacza, w pompie wody chłodzącej oraz w części niskoprężnej turbiny. Na postawie tych danych obliczono sumaryczny strumień generacji entropii oraz określono strumień wody chłodzącej zapewniający maksymalną moc układu, minimalny strumień generacji entropii oraz maksymalną wartość mocy generowanej od ostatniego upustu turbiny pomniejszoną o moc pompy i iloczyn strumienia entropii i temperatury otoczenia dla trzech rożnych temperatur otoczenia. Maksimum mocy uzyskano dla strumienia 4500 kg/s, minimum generacji entropii dla strumienia 1300 kg/s, maksimum pomniejszonej mocy generowanej od ostatniego upustu dla strumienia 2050 kg/s przy strumieniu znamionowym równym 1832 kg/s. Stwierdzono również, że minimum generacji entropii w obrębie skraplacza nie zależy od tego czy uwzględnia się strumień generacji entropii w całej turbinie lub jej części oraz, że maksimum pomniejszonej generowanej mocy od ostatniego upustu turbiny nie zależy od temperatury otoczenia.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Kamil Krzysztof Starzewski (FPAE) Kamil Krzysztof Starzewski,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Supervisor
Rafał Laskowski (FPAE/IHE) Rafał Laskowski,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)
Study subject / specialization
, Energetyka (Power Engineering)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-02-2016
Issue date (year)
2016
Pages
42
Internal identifier
MEL; PD-3506
Reviewers
Rafał Laskowski (FPAE/IHE) Rafał Laskowski,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Artur Rusowicz (FPAE/IHE) Artur Rusowicz,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
skraplacz, turbozespół, generacja entropii, strumień wody chłodzącej, GateCycle
File
  • File: 1
    StarzewskiKamil_Dyplom.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9084

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTd7f609b292974e6ca74e3762c3c2cfe9/
URN
urn:pw-repo:WUTd7f609b292974e6ca74e3762c3c2cfe9

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page