Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

"Introductory project of heat pump installation in detached house"

Bartłomiej Wojciech Iwańczuk

Abstract

The thesis presents project of heat pump installation to be realised in medium-sized detached house in Chełm, in Lublin voivodeship. House at question, has central heating and solar collectors installations on site that serve as a way to heat up water for domestic use. Beginning of the thesis presents basic information concerning renewable energy sources in present world, present percentage of RES in total energy balance of Poland. Further part of the paper allows the reader to study theory of thermodynamics behind principles of operation of heat pumps. It also present different types of low temperature heat sources, that are able to power up heat pump. Special interest in placed in energy coming from the ground. Biggest part of the thesis is dedicated to heat balance of the building. Using original architectural project of the house, allow to obtain real data for the house. Combining that with knowledge of law currently in effect allows to calculate energy demands that closely follows actual values. With gathered data, a reference unit is chosen, that suffices calculated demands. Viessman Vitocal 242-G was chosen, thanks to its ability to be coupled with existing heat systems in the building. After heat pump was chosen, calculations for two types of ground heat exchangers were done, that are able to meet requirements of installation at hand. These calculations use mean values of data, because the real one are dependent on high amount of variables and are impossible to obtain without research on site of planned installation. The thesis concludes with theoretical and economical summary, winding up whole project.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Bartłomiej Wojciech Iwańczuk (FPAE) Bartłomiej Wojciech Iwańczuk,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Wstępny projekt instalacji pompy ciepła w domu jednorodzinnym
Supervisor
Karolina Błogowska (FPAE/IHE) Karolina Błogowska,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)
Study subject / specialization
, Energetyka (Power Engineering)
Language
(en) English
Status
Finished
Defense Date
27-10-2016
Issue date (year)
2016
Pages
40
Internal identifier
MEL; PD-3829
Reviewers
Roman Domański (FPAE/IHE) Roman Domański,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Karolina Błogowska (FPAE/IHE) Karolina Błogowska,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
pompa ciepła, odnawialne źródła energii, wymiennik ciepła
Keywords in English
heat pump, renewable energy sources, heat exchanger
Abstract in Polish
Praca przedstawia wstępny projekt instalacji pompy ciepła w średniej wielkości domu jednorodzinnym, położonym pod Chełmem, w województwie lubelskim. Rozpatrywany dom jest wyposażony w instalację centralnego ogrzewania I system kolektorów słonecznych służących podrzegrzewaniu ciepłej wody użytkowej. Początek pracy przedstawia ogólne informacje dotyczące odnawialnych źródeł energii w dzisiejszym świecie, obecny udział procentowy OZE w ogólnym bilansie energetycznym Polski, czy środki prawne wymuszające przemiany dokunujące się w obecnym obrazie sektora energetycznego. Dalsza część pracy pozwala czytelnikowi zgłębić teorie termodynamiki stojącą za podstawiami działania pompy ciepła oraz poznać róźne źródła niskotemperaturowego ciepła, ze szczególnym naciskiem na glebę. Największa część pracy poświęcona jest bilansowi energetycznemu rozpatrywanego budynku. Dzięki użyciu danych z oryginalnego projektu oraz obecnie obowiązujących norm prawnych możliwe jest uzyskanie realnych I wiarygodnych wyników. Przy użyciu zebranych danych, zostaje wybrana przykładowa jednostka, będącac w stanie sprostać wymaganiom energetycznym budynku. Wybrana została jednostka Viessman Vitocal 242-G, ze względu na możliwość sprzęgnięcia jej z obecnie zainstalowanymi w budynku systeami ogrzewania. Po wybraniu pompy ciepła, przeprowadzone zostały obliczenia dla dwóch typów gruntowych wymienników ciepła, które spełniają wymagania instalacji. Obliczenia wykorzystują uśrednione dane, gdyż rzeczywiste wartości uzależnione są od dużej liczby czynników, które nie są możliwe do ustalenia bez badań na miejscu planowanej inwestycji. Praca kończy się podsumowaniem teoretycznym I ekonomicznym przeprowadzonego projektu.
File
  • File: 1
    BartłomiejIwańczukPracaInz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 14324

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTd77e08b12ce34a0e97979e6c213a2fa8/
URN
urn:pw-repo:WUTd77e08b12ce34a0e97979e6c213a2fa8

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page