Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Traffic parameters and safety influencing factors mobile measurement and registration station

Jan Zbigniew Hermanowicz

Abstract

This thesis presents issues related to possibilities of traffic parameters and safety influencing factors measurement and registration. The purpose of this study is to prepare a concept of a mobile measurement station meeting the predefined requirements. Thesis includes a description of chosen traffic parameters selected to match measurement station functionalities. The paper consists of an analysis of measurement technologies currently available on the market and a description of their operation methodology together with examples of practical use. This allowed the selection of optimal technology for station implementation in order to meet all the defined requirements. Thesis also includes description of basic factors influencing traffic safety that are registered as a result of the integration between a designed station and outside systems. Conducted analysis and specified requirements allowed to design logical and physical architecture of the mobile measurement station. In addition paper includes possible operational problems that can arise during the usage of the station and influence it’s measurement accuracy.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Jan Zbigniew Hermanowicz (FT) Jan Zbigniew Hermanowicz,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Mobilne stanowisko pomiarów i rejestracji parametrów ruchu drogowego oraz czynników wpływających na bezpieczeństwo ruchu
Supervisor
Mariusz Rychlicki (FT/DTT) Mariusz Rychlicki,, Department of Transport Telecommunication (FT/DTT)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Transport Telecommunication (FT/DTT)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
13-01-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Mariusz Rychlicki (FT/DTT) Mariusz Rychlicki,, Department of Transport Telecommunication (FT/DTT)Faculty of Transport (FT) Józef Suda (FT/TCTI) Józef Suda,, Division of Traffic Control and Transport Infrastructure (FT/TCTI)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
Telematyka, ARTR, ITS, wideodetekcja, OCR, stanowisko pomiarowe
Keywords in English
Telematics, ANPR, ITS, videodetection, OCR, measurement station
Abstract in Polish
W pracy przedstawiono zagadnienia dotyczące możliwości pomiarów i rejestracji parametrów ruchu drogowego oraz czynników wpływających na jego bezpieczeństwo. Celem projektu jest przygotowanie koncepcji mobilnego stanowiska pomiarowego spełniającego zdefiniowane wcześniej wymagania. Praca zawiera opis wybranych parametrów ruchu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem tych istotnych z punktu widzenia funkcjonalności stanowiska. Do zakresu pracy zalicza się analiza dostępnych na rynku technologii pomiarowych wraz z opisem metody ich działania oraz przykładowymi zastosowaniami. Pozwoliło to na wybranie technologii realizacji stanowiska, spełniającej wszystkie założenia projektowe. W toku pracy wybrane i opisane zostały podstawowe czynniki wpływające na bezpieczeństwo ruchu drogowego, które podlegają rejestracji w ramach integracji stanowiska z zewnętrznymi systemami. Przeprowadzone analizy i wyspecyfikowane wymagania doprowadziły do opracowania projektu mobilnego stanowiska pomiarowego, zawierającego charakterystyki architektury logicznej i fizycznej. Dodatkowo potencjalne operacyjne problemy, które mogą pojawić się w trakcie użytkowania stanowiska i wpływać na dokładność przeprowadzanych pomiarów.
File
  • File: 1
    Jan Hermanowicz Praca Inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8841

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTd779137d34e74c4f87f749c981e7707f/
URN
urn:pw-repo:WUTd779137d34e74c4f87f749c981e7707f

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page