Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

AN ANALYSIS OF THE EUROPEAN THREAT IN VIEW OF MUSLIM MIGRATION

Anna Olejniczak

Abstract

The dissertation contains an analysis of European threat in the conditions of Muslim population migration. It identifies the essence of the problem of migration and the reasons which influence its occurrence. It also presents contemporary migration trends. The paper presents the main directions of Muslim population migration and the integration process in exemplary European countries: Germany, France, Great Britain and Belgium. It presents the first European contacts with the Islamic world and pays particular attention to the nature of the correlation. Additionally, the dissertation analyzes main migration threats of economic and civilizational-cultural background. Special attention is drawn to the manifestations of terrorist threats which arise from the migration of Muslim population. In the final part the paper lists contemporary challenges to the Schengen system as a result of the mass migration from Islamic countries, as well as subjective conclusions drawn from the applied analysis.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Anna Olejniczak (FASS) Anna Olejniczak,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Analiza zagrożenia europejskiego w warunkach migracji ludności muzułmańskiej
Supervisor
Marian Kowalewski (FASS/DASMA) Marian Kowalewski,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Philosophy of Science, Sociology, and Fundamentals of Technology (FASS/DASMA)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
14-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Józef Janczak (FASS/DASMA) Józef Janczak,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Marian Kowalewski (FASS/DASMA) Marian Kowalewski,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
Zagrożenie, migracja, muzułmanie, Islam, Europa.
Keywords in English
Threat, migration, Muslims, Islam, Europe.
Abstract in Polish
Praca zawiera analizę zagrożenia Europejskiego w warunkach migracji ludności muzułmańskiej. Zidentyfikowano istotę zjawiska migracji oraz przyczyny mające wpływ na jej występowanie. Przedstawiono również współczesne trendy migracyjne. Praca prezentuje główne kierunki migracji ludności muzułmańskiej oraz proces integracji w przykładowych krajach europejskich: w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii oraz Belgii. Przedstawiono pierwsze kontakty Europy ze światem islamu, zwracając szczególną uwagę na charakter korelacji. Dodatkowo przeanalizowane zostały główne zagrożenia migracyjne, mające często podłoże ekonomiczne oraz cywilizacyjno-kulturowe. Zwrócono uwagę na przejawy zagrożeń terrorystycznych wynikających z migracji ludności muzułmańskiej. W końcowej części pracy zostały wymienione współczesne wyzwania dla systemu Schengen następujących w wyniku masowej migracji przybyszów z krajów islamskich oraz subiektywne wnioski wysunięte z zastosowanej analizy.
File
  • File: 1
    A. Olejniczak.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13106

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTd70be403dd5a4062acc3a607b09a98fb/
URN
urn:pw-repo:WUTd70be403dd5a4062acc3a607b09a98fb

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page