Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Comparison of size distribution determination methods for droplets generated in medical inhalers

Kamila Anna Bańkoska

Abstract

The aim of this work was to present and discuss methods of measuring of droplet size distributions from medical inhalers. The focus was on standard (recommended by Pharmacopeia) and alternative methods. The study also discusses typical as well as innovative medical inhalers. Experimental investigation of size distribution for droplets generated from nebulizers was carried out using the Spraytec diffraction spectrometer. Two inhalers were tested: vibrating mesh (Intec Twister Mesh) and pneumatic (Pari Boy SX) with the aim of analyze the effect of aerosol dilution by the external air stream on the measured size distributions. The results are presented as graphs and tables. It was found that the droplet size distribution changes with the increase of the air stream of the external entering the system. The reduction in the average droplet size and width of size distribution depends on the type of inhaler. More evident changes were observed for the pneumatic inhaler, which is a result of the lower concentration of drops in the mist leaving the generation system.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Kamila Anna Bańkoska (FCPE) Kamila Anna Bańkoska,, Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Title in Polish
Porównanie metod pomiaru wielkości kropel wytwarzanych w inhalatorach medycznych
Supervisor
Tomasz Robert Sosnowski (FCPE/CIPE) Tomasz Robert Sosnowski,, Chair of Integrated Process Engineering (FCPE/CIPE)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Certifying unit
Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Affiliation unit
Chair of Integrated Process Engineering (FCPE/CIPE)
Study subject / specialization
, Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
01-02-2019
Issue date (year)
2019
Pages
51
Internal identifier
DICHP-2849
Reviewers
Tomasz Robert Sosnowski (FCPE/CIPE) Tomasz Robert Sosnowski,, Chair of Integrated Process Engineering (FCPE/CIPE)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE) Katarzyna Dąbkowska (FCPE/DBBE) Katarzyna Dąbkowska,, Department of Biotechnology and Bioprocess Engineering (FCPE/DBBE)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Keywords in Polish
wdychane cząstki, obszary płuc, dostarczanie leków, pomiary impaktorowe, nebulizator, rozkład wielkości kropel, wytwarzanie aerozolu, inhalacja, chmura aerozolu, analiza wielkości cząstek, średnica aerodynamiczna, dyfrakcyjny spektrometr aerozolowy, impaktor
Keywords in English
inhaled particles, lung regions, drug delivery, impactor measurement, nebulizer, particle size distribution, deposition profile, aerosol generation, inhalation, aerosol cloud, particle size analysis, aerodynamic diameter, laser diffraction, impactor
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie i omówienie metod pomiaru wielkości kropel wytwarzanych w inhalatorach medycznych. W opracowaniu skupiono się na metodach standardowych (zalecanych przez Farmakopeę) oraz alternatywnych. W pracy omówiono także typowe, jak i innowacyjne inhalatory medyczne. Badania doświadczalne pomiaru wielkości kropel powstających w nebulizatorach przeprowadzono z wykorzystaniem dyfrakcyjnego spektrometru aerozolowego Spraytec. Przebadano dwa inhalatory: siateczkowy (Intec Twister Mesh) oraz pneumatyczny (Pari Boy SX), analizując wpływ strumienia powietrza rozcieńczającego na uzyskiwane w pomiarze wyniki rozkładu wielkości kropel. Wyniki przedstawiono w formie graficznej oraz zestawień tabelarycznych. Stwierdzono, że rozkład wielkości kropel ulega zmianie wraz ze wzrostem strumienia powietrza zewnętrznego dopływającego do układu. Zmniejszenie średniego rozmiaru kropel oraz szerokości rozkładu są zależne od rodzaju inhalatora. Większe zmiany zaobserwowano dla inhalatora pneumatycznego, co wynika z mniejszego stężenia kropel w chmurze aerozolu opuszczającej układ generacji.
File
  • File: 1
    277494_-_Kamila_Bańkoska_-_Porównanie_metod_pomiaru_wielkości_kropel_wytwarzanych_w_inhalatorach_medycznych.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 26127

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTd6fb2fd7af3a4db48860ecd22e649f5e/
URN
urn:pw-repo:WUTd6fb2fd7af3a4db48860ecd22e649f5e

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page