Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

System supporting bank client segmentation

Ewa Krochmalska

Abstract

The project covers the design and implementation of a bank system that includes bank individual client database and a website. The database stores the standard information about the client along with his accounts, owned deposits and credit application history. The web site enables management and presentation of all the data stored in the database including the database dictionaries. The system is expected to support bank client segmentation basing on the Recursive Partitioning Tree method. The solution is based on the MS SQL Server and ASP.NET technology.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Ewa Krochmalska (FEIT/ICS) Ewa Krochmalska,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
System wspomagający segmentację klientów banku
Supervisor
Andrzej Ciemski (FEIT/ICS) Andrzej Ciemski,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Language
(en) English
Status
Finished
Issue date (year)
2007
Internal identifier
ENII-PI.000830
Keywords in Polish
.NET Framework, ASP.NET, SQL, MS SQL Server, C#, Web Forms, Market segmentation, Credit Scoring, Credit Scoring Models
Keywords in English
.NET Framework, ASP.NET, SQL, MS SQL Server, C#, Web Forms, Market segmentation, Credit Scoring, Credit Scoring Models
Abstract in Polish
Praca dyplomowa obejmuje projekt i implementację systemu dla banku, który uwzględnia bazę danych klientów indywidualnych banku oraz witrynę internetową Baza danych przechowuje podstawowe informacje o kliencie wraz zjego rachunkami, posiadanymi depozytami i historię aplikacji kredytowych. Witryna internetowa umożliwia zarzâdzanie i prezentację informacji przechowywanych w bazie danych wraz z wartościami słownikowymi. Celem systemu jest wspomaganie segmentacji klientów banku na podstawie drzewa klasyfikacyjnego RP. Rozwhganie jest oparte na MS SQL Serwerze oraz technologii ASP.NET.

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTd6ea1080b9744d84a4c69d77b9450928/
URN
urn:pw-repo:WUTd6ea1080b9744d84a4c69d77b9450928

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page