Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Projekt wentylacji z odzyskiem ciepła w jednorodzinnym budynku mieszkalnym

Krzysztof Konopski

Abstract

-
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Krzysztof Konopski Krzysztof Konopski,, Undefined Affiliation
Supervisor
Sławomir Grabarczyk (FCEMP/ICEn) Sławomir Grabarczyk,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
06-07-2009
Issue date (year)
2009
Keywords in Polish
wentylacja, odzysk ciepła
Keywords in English
-
Abstract in Polish
Praca dyplomowa wykonana na studiach niestacjonarnych inżynierskich ma charakter projektowy. Przedmiotem pracy jest projekt wentylacji z odzyskiem ciepła w budynku. W pierwszej części pracy jest zawarte studium oparte na pozycjach literaturowych, normach i rozporządzeniach, dotyczące zagadnień realizowanych w części projektowej. Dokumentacja projektowa obejmuje projekt wentylacji z odzyskiem ciepła w jednorodzinnym budynku mieszkalnym.
File
  • File: 1
    Krzysztof Konopski nr 148_09.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTd6da56b73acf41459b5e66e721868d66/
URN
urn:pw-repo:WUTd6da56b73acf41459b5e66e721868d66

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page