Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Displacement ventilation of cinema screens

Aleksandra Dominika Drabik

Abstract

The project concerns the displacement ventilation cinemas along with the projection room. The work contains some technical description, calculation and part of the drawing. Cinema consists of five screens. Supply has been designed under the seats, every second chair using flor diffusers. The exhaust was placed in the ceiling and uses perforated ceiling exhaust grill. Each room is a separate system, which is supported by a central supply and exhaust air. Projection room create separate system using a projector fans and the natural compensation through the window projection. The project includes technical drawings of ventilation, exhaust, installations located on the roof and sections of screens.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Aleksandra Dominika Drabik (FEE) Aleksandra Dominika Drabik,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Title in Polish
Projekt wentylacji wyporowej sal kinowych
Supervisor
Piotr Ziętek (FEE/DHV) Piotr Ziętek,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
15-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Marta Chludzińska (FEE/DHV) Marta Chludzińska,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Piotr Ziętek (FEE/DHV) Piotr Ziętek,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
wentylacja, wentylacja wyporowa, kino, sale kinowe
Keywords in English
ventilation, displacement ventilation, cinema, cinema screen
Abstract in Polish
Projekt dotyczy wentylacji wyporowej sal kinowych wraz z projektornią. Praca zawiera część opisu technicznego, obliczenia oraz część rysunkową. Budynek kina mieści pięć sal projekcyjnych. Nawiew został zaprojektowany pod fotelami, co drugi fotel wykorzystując nawiewniki podłogowe. Natomiast wywiew został umieszczony w suficie i wykorzystuje wywiewniki sufitowe perforowane. Każda sala jest oddzielnym systemem, który jest obsługiwany przez centrale nawiewno-wywiewne. Projektornia stanowi oddzielny system wykorzystujący wentylatory projektora oraz naturalną kompensację przez okienko projekcyjne. Projekt zawiera rysunki techniczne przedstawiające nawiew, wywiew, instalacje znajdujące się na dachu oraz przekroje sal kinowych.
File
  • File: 1
    Praca inżynierska_Aleksandra Drabik.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13742

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTd6d34f0e440940c7b421b78025e91951/
URN
urn:pw-repo:WUTd6d34f0e440940c7b421b78025e91951

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page