Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of the central heating system with the source of heating of detached house

Mateusz Ruszkowski

Abstract

The purpose of this thesis was to design central heating system and the source of heating of detached house. Furthermore, author presented economic, ecological and energy analysis of one chosen source of heating and also four other commonly used solutions in order to show the most effective option. In chapter one the author focused on theoretical introduction and described the most popular technological solutions of the leading pipes of the central heating system as well as the sources of heating which were analysed in this thesis in order to consider advantages and disadvantages of particular boilers. In chapter two the author concentrated on the profile of the building, and the building solutions were taken into account, factors of the heating transfer and designed heat loading of the building were calculated. In addition to the factors were checked in according to PN-EN ISO 6946. In chapter three the central heating system was designed as a double pipe, horizontal, distribution system. As a source of heating, the single functional condensational boiler with water storage heater was chosen. What is more, convectional panel radiators PURMO CV were designed for every heated room. Finally, the author collected the data and then did economic analysis in order to choose the most effective option. There were five options: 1. condensing boiler, 2. boiler with retort burner, 3. solid fuel boiler with top firing-up, 4. solid fuel boiler with bottom firing-up, 5. condensing boiler and fireplace. Additionally ecological and energy analysis for each of five options were examined to decide of the lowest energy consumption and the least harmful solution for natural environment.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Mateusz Ruszkowski (FEE) Mateusz Ruszkowski,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Title in Polish
Projekt instalacji centralnego ogrzewania z doborem źródła ciepła w budynku jednorodzinnym
Supervisor
Joanna Rucińska (FEE/DHV) Joanna Rucińska,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
15-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Joanna Rucińska (FEE/DHV) Joanna Rucińska,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Michał Strzeszewski (FEE/DHV) Michał Strzeszewski,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
instalacja centralnego ogrzewania, centralne ogrzewanie, źródła ciepła
Keywords in English
central heating system, central heating, sources of heating
Abstract in Polish
W przedstawionej poniżej pracy inżynierskiej zaprojektowano instalację centralnego ogrzewania z doborem źródła ciepła w budynku jednorodzinnym. Dodatkowo w pracy przedstawiono analizę ekonomiczną, ekologiczną i energetyczną wybranego źródła ciepła, jak również czterech innych powszechnie stosowanych rozwiązań w celu zaprezentowania, iż wybrana opcja jest najbardziej opłacalna. Na początku napisano wstęp teoretyczny, w którym opisane są najpopularniejsze rozwiązania technologiczne prowadzenia przewodów centralnego ogrzewania, jak również opisano źródła ciepła, które uwzględniono w późniejszej analizie, w celu wykazania wszelkich wad i zalet, poszczególnych kotłów. W drugiej części pracy przedstawiono charakterystykę budynku, w której uwzględniono rozwiązania budowlane, obliczono współczynniki przenikania ciepła i projektowe obciążenie cieplne budynku. Dodatkowo sprawdzono czy dane współczynniki są zgodne z normą PN-EN ISO 6946. Następnie zaprojektowano instalację centralnego ogrzewania w systemie dwururowym, poziomym, rozdzielaczowym. Jako źródło wybrano jednofunkcyjny kocioł kondensacyjny z dobranym podgrzewaczem pojemnościowym. W danej instalacji c.o. zaprojektowano konwekcyjne grzejniki płytowe PURMO CV dla wszystkich ogrzewanych pomieszczeń. W końcowym etapie pracy dyplomowej podsumowano otrzymane wyniki i wykonano analizę ekonomiczną, której celem było wytypowaniem najbardziej korzystnego rozwiązania. Zestawiono pięć różnych opcji: 1. kocioł kondensacyjny, 2. kocioł retortowy, 3. kocioł zasypowy ze spalaniem górnym, 4. kocioł zasypowy ze spalaniem dolnym, 5. kocioł kondensacyjny i kominek. Dodatkowo dla powyższych wariantów przeprowadzono analizę ekologiczną i energetyczną w celu wybrania najmniejszego zużycia energii i najmniej szkodliwego, dla środowiska, rozwiązania technologicznego.
File
  • File: 1
    Praca dyplomowa Mateusz Ruszkowski.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13658

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTd6ba15d6b8b145d5a497df5ea0f41542/
URN
urn:pw-repo:WUTd6ba15d6b8b145d5a497df5ea0f41542

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page