Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The project of Mobile Robots Tournament Robomaticon 2019 at Warsaw University of Technology

Natalia Kierczuk

Abstract

In this work the analysis of the existing state of the Mobile Robot Tournament „Robomaticon 2019” project was made. Analysis helped in identification of problems in the organisation. Identification was based on assumptions of Zachman Framework. Reached conclusions were used to propose the improvements in project management in students project organisations and other actions in realization of scientist non-profit projects. This work includes: • elaboration of the project's characteristic in terms of legal, organisational, logistics, economics, financial and commercial, • analysis of the existing state of the project, • creation of contextual and conceptual models of existing state of the project, • creation of logical model for database for existing state of the project, • elaboration of destination contextual, conceptual, logical and physical model for the organisation based on Zachman Framework, • modelling of processes occurring in the organisation, • elaboration of organisation’s structure, • elaboration of database in Access, • elaboration of digitaliation system, • proposal of improvements for the organisation, • elaboration of schedule and budget for “Robomaticon” project, • project evaluation for non-profit organisation. In the summary of this work, organisational and financial conclusions are presented and the directions of development of the organisation are proposed.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Natalia Kierczuk (FPE) Natalia Kierczuk,, Faculty of Production Engineering (FPE)
Title in Polish
Projekt Turnieju Robotów Mobilnych Robomaticon 2019 na Politechnice Warszawskiej
Supervisor
Kazimierz Waćkowski (FPE/IOPS) Kazimierz Waćkowski,, The Institute of Organization of Production Systems (FPE/IOPS)Faculty of Production Engineering (FPE)
Certifying unit
Faculty of Production Engineering (FPE)
Affiliation unit
The Institute of Organization of Production Systems (FPE/IOPS)
Study subject / specialization
, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
27-06-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Robert Wojtachnik (FPE/IOPS) Robert Wojtachnik,, The Institute of Organization of Production Systems (FPE/IOPS)Faculty of Production Engineering (FPE) Kazimierz Waćkowski (FPE/IOPS) Kazimierz Waćkowski,, The Institute of Organization of Production Systems (FPE/IOPS)Faculty of Production Engineering (FPE)
Keywords in Polish
Siatka Zachmana, non profit, zarządzanie projektami, modelowanie procesów, analiza stanu istniejącego, synteza stanu docelowego, model baz danych, struktura organizacyjna, organizacje studenckie.
Keywords in English
Zachman Framework, non-profit, project management, process modeling, analysis of the existing state, target state synthesis, database model, organizational structure, student organizations.
Abstract in Polish
W niniejszej pracy wykonana została analiza istniejącego stanu organizacji projektu Turnieju Robotów Mobilnych “Robomaticon 2019”, na podstawie której zidentyfikowane zostały problemy organizacji. Do identyfikacji problemów wykorzystana została analiza wykonana zgodnie z założeniami siatki Zachmana. Dzięki wyciągniętym wnioskom zaproponowane zostały usprawnienia wspomagające zarządzanie w projektach studenckich oraz w innych działaniach opierających się na realizacji naukowych projektów non-profit. W skład pracy wchodzi: • opracowanie charakterystyki projektu pod kątem prawnym, organizacyjnym, logistycznym, ekonomiczno-finansowym, rynkowym i rozwojowym, • przeprowadzenie analizy stanu istniejącego, • stworzenie modelu kontekstowego i konceptualnego stanu istniejącego organizacji, • stworzenie logicznego modelu baz danych dla stanu istniejącego, • opracowanie docelowego modelu kontekstowego, konceptualnego, logicznego i fizycznego organizacji w oparciu o siatkę Zachmana, • modelowanie procesów zachodzących w organizacji, • opracowanie struktury organizacji, • opracowanie baz danych w aplikacji Access, • opracowanie systemu informatyzacyjnego, • propozycja usprawnień organizacji, • opracowanie harmonogramu i budżetu projektu “Robomaticon”, • ewaluacja projektu dla organizacji non-profit. W podsumowaniu pracy zawarte zostały wnioski organizacyjne, finansowe i społeczne oraz zaproponowane zostały kierunki rozwoju organizacji.
File
  • File: 1
    Praca_dyplomowa_inżynierska_Natalia_Kierczuk_276022.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 35196

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTd69e5f87bee742d7a1f432ca1565a3ed/
URN
urn:pw-repo:WUTd69e5f87bee742d7a1f432ca1565a3ed

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page