Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Studies of chemical resistance of concrete made with ceramic sanitary ware waste aggregate

Magdalena Radzikowska

Abstract

This thesis is a part of a research conducted by Siedlce University of Natural Sciences and Humanities together with Department of Building Materials Engineering, Faculty of Civil Engineering, Warsaw University of Technology. The subject of studies is chemical resistance of concrete with aggregate entirely composed of crushed ceramic sanitary ware waste. The aim of this study is to assess the suitability of this kind of composite for manufacturing sewage pipes. The theoretical part of the thesis contains information on physical properties of ceramic sanitary ware and aggregate made from this material, including a comparison with commonly used aggregates. There is also a description of an exploitation environment of sewage pipes, an overview of concrete corrosion mechanisms and measures to protect concrete against chemical attack. The scope of studies included preparing the research environment composed of two aqueous solutions of higher concentration of aggressive agents (hydronium, sulfate, ammonium and magnesium ions). The main evaluation criteria of chemical resistance of concrete were change in mass and compressive strength of samples immersed in aggressive solutions in comparison with results for samples kept in water. Additionally, properties of ground ceramic sanitary ware waste have been examined as potential ingredient of concrete mixture in future research. Its density, granulometric characteristics and pozzolanic activity after 28 and 90 days were determined.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Magdalena Radzikowska (FCE) Magdalena Radzikowska,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Badania odporności chemicznej betonu z wypełniaczem z ceramiki sanitarnej
Supervisor
Piotr Paweł Woyciechowski (FCE/ICE) Piotr Paweł Woyciechowski,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-07-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
DIL-4375
Reviewers
Piotr Paweł Woyciechowski (FCE/ICE) Piotr Paweł Woyciechowski,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Grzegorz Adamczewski (FCE/ICE) Grzegorz Adamczewski,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
korozja chemiczna, kruszywo z recyklingu, ceramika sanitarna, rurykanalizacyjne, odporność chemiczna betonu cementowego
Keywords in English
chemical corrosion, recycled aggregates, ceramic sanitary ware, sewage pipes,chemical resistance of cement concrete
Abstract in Polish
Niniejsza praca dyplomowa jest częścią programu badawczego prowadzonego przez Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach i Instytut Inżynierii Budowlanej Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Przedmiotem badań jest odporność chemiczna betonu, którego kruszywo w całości składa się z rozkruszonych odpadów ceramiki sanitarnej. Celem pracy jest ocena przydatności takiego kompozytu do wykonywania rur kanalizacyjnych prowadzących ścieki komunalne. W części teoretycznej pracy przedstawiono cechy fizyczne materiału, jakim jest ceramika sanitarna oraz porównano właściwości kruszywa z niej wykonanego z kruszywami tradycyjnie stosowanymi w budownictwie. Scharakteryzowano środowisko eksploatacyjne rur kanalizacyjnych, a także wybrane mechanizmy korozji chemicznej i metody ochrony betonu. Zakres pracy obejmował przygotowanie środowiska badawczego w postaci roztworów o podwyższonym stężeniu czynników agresywnych (jonów hydroniowych, siarczanowych, magnezowych, amonowych). Jako kryterium oceny odporności badanego betonu na korozję przyjęto zmianę masy próbek przechowywanych w roztworach oraz wyniki wytrzymałości na ściskanie i porównanie ich z wynikami dla próbek przechowywanych w wodzie. Dodatkowo zbadano właściwości zmielonej stłuczki z ceramiki sanitarnej, jako potencjalnego składnika mieszanki betonowej w kolejnych projektach badawczych. Określono jej gęstość, charakterystykę granulometryczną oraz wskaźnik aktywności pucolanowej po 28 i 90 dniach.
File
  • File: 1
    Praca inżynierska - Radzikowska Magdalena - 251938.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 10944

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTd6637b27e3d04bba942746fb74a5af4f/
URN
urn:pw-repo:WUTd6637b27e3d04bba942746fb74a5af4f

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page