Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of a multi-storey car park for ~600 cars

Łukasz Stępniak

Abstract

The aim of this work is to prepare a project of a multi-storey car park that could house circa 600 cars. The structure is designed as a steel frame, which consists of HEB 220 columns, IPE 400 girders and IPE 300 beams. Building's geometry is directly determined by the parking places' and internal roads' location. The distance between frames and columns within them has been selected in order to create enough space to fit usually three parking places and internal road which is 5m wide. The rigidity of a structure is provided by the bracing and by the reinforced concrete slab. The building is based on spot foundations. The study shows calculations of each type of the most loaded structural elements and their joints. The static calculations were conducted using Autodesk Robot Structural Analysis programme. Technical and architectural drawings are included in the study as an attachment. The drawings have been made with Tekla Structures and Autocad programmes.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Łukasz Stępniak (FCE) Łukasz Stępniak,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Projekt parkingu wielopoziomowego na ~600 samochodów
Supervisor
Stanisław Jan Wierzbicki (FCE/ICE) Stanisław Jan Wierzbicki,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
09-11-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
DIL-4662
Reviewers
Józef Czernecki (FCE/ICE) Józef Czernecki,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Stanisław Jan Wierzbicki (FCE/ICE) Stanisław Jan Wierzbicki,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
parking, rampa, szkielet stalowy, stężenia
Keywords in English
car park, ramp, steel frame, bracing
Abstract in Polish
Celem pracy jest sporządzenie projektu parkingu wielopoziomowego mogącego pomieścić około 600 samochodów. Konstrukcję zaprojektowano jako szkielet stalowy, na który składają się słupy o przekrojach HEB 220, rygle IPE 400 oraz belki IPE300. Geometria budynku bezpośrednio wynika z rozkładu miejsc parkingowych oraz dróg manewrowych wewnątrz budynku. Rozstaw układów poprzecznych oraz słupów wewnątrz tych układów dobrano tak, by między nimi mogły zmieścić się na ogół trzy miejsca parkingowe oraz drogi manewrowe o szerokości 5m. O sztywności konstrukcji decydują płyty żelbetowe oraz układ stężeń pionowych rozmieszczonych na każdej kondygnacji w pasie o szerokości jednego segmentu. Budynek posadowiono na stopach fundamentowych. W pracy przedstawiono obliczenia poszczególnych, najbardziej wytężonych elementów konstrukcji oraz ich połączenia w węzłach. Obliczenia statyczne przeprowadzono przy użyciu programu Robot Structural Analysis firmy Autodesk. Załącznik opracowania stanowią rysunki konstrukcyjne oraz architektoniczne, przedstawiające najważniejsze elementy konstrukcji oraz szczegóły połączeń. Rysunki wykonane zostały za pomocą programów: Tekla Structures oraz Autocad.
File
  • File: 1
    praca-inż-Stępniak-Łukasz-251969.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 10940

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTd65c0f3a979048e98f3ff50a2f3f0fb0/
URN
urn:pw-repo:WUTd65c0f3a979048e98f3ff50a2f3f0fb0

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page