Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis of the functioning of the water supply system in Gostynin in 2005-2012

Rafał Gruszczyński

Abstract

The work includes the analysis of the system supply water for Gostynina the years 2005 - 2012. The work includes a theoretical and quantitative analysis of water collected, delivered, etc.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Rafał Gruszczyński (FCEMP) Rafał Gruszczyński,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Analiza funkcjonowania systemu zaopatrzenia w wodę w Gostyninie w latach 2005-2012
Supervisor
Wojciech Feluch (FCEMP/ICEn) Wojciech Feluch,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
28-06-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Wojciech Feluch (FCEMP/ICEn) Wojciech Feluch,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Małgorzata Dalewska-Kolan (FCEMP/ICEn) Małgorzata Dalewska-Kolan,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
analiza systemu wodociągowego, pobór wody, uzdatnianie wody.
Keywords in English
analysis of the water supply system, water intake, water treatment.
Abstract in Polish
Praca obejmuje analizę funkcjonowania systemu zaopatrzenia w wodą dla Gostynina na przestrzeni lat 2005 - 2012. Praca obejmuje podstawy teoretyczne oraz analizy ilościowe wody pobranej, dostarczonej itp.
File
  • File: 1
    Analiza systemu wodociągowego dla miasta gostynina w latach 2005-2012.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 4184

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTd62f7e0798a2463ca34b206d717c61b9/
URN
urn:pw-repo:WUTd62f7e0798a2463ca34b206d717c61b9

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page