Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The activation of District "Łąki" in Grodzisk Mazowiecki through creation of a service centre

Aleksandra Sierocińska

Abstract

The Engineer's thesis contains the concept of development of the part of District "Łąki" in Grodzisk Mazowiecki, which will create advantageous conditions for the activation of this district, through creation of a service centre. The work was preceded by detailed analysis of communication and environmental determinant, functional and spatial structure and development possibilities of community, city and district. The next part of the thesis was performing analysis of functional, communication and environmental links, functional and urban inventory with valorization of appointed area. Furthermore, the planning documents of the said area, such as the Spatial Development Plan of the Mazowieckie Voivodeship, the Study of the conditions and the directions of the spatial development of the Community Grodzisk Mazowiecki and Local Spatial Development Plans of the said area were analyzed. Detailed analysis enabled to delineate assumptions to the concept and finally design the concept of spatial development, which is enclosed. Validity of the assumptions is affirm in enclosed financial analysis.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Aleksandra Sierocińska (FGC) Aleksandra Sierocińska,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Aktywizacja dzielnicy Łąki w Grodzisku Mazowieckim poprzez kreację ośrodka usługowego
Supervisor
Anna Majewska (FGC/CSMES) Anna Majewska,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)
Study subject / specialization
, Gospodarka Przestrzenna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
25-01-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Anna Majewska (FGC/CSMES) Anna Majewska,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Małgorzata Denis (FGC/CSMES) Małgorzata Denis,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
Grodzisk Mazowiecki, aktywizacja, hybrydowa przestrzeń kultury, zabudowa usługowa
Keywords in English
Grodzisk Mazowiecki, activation, hybrid space of culture, service buildings
Abstract in Polish
Przedstawiona praca obejmuje opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego fragmentu dzielnicy "Łąki" w Grodzisku Mazowieckim, która ma stworzyć korzystne warunki do aktywizacji dzielnicy poprzez kreację ośrodka usługowego. Projekt koncepcji poprzedzono szczegółowymi analizami uwarunkowań komunikacyjnych i przyrodniczych, struktury funkcjonalno -przestrzennej oraz możliwości rozwojowych na płaszczyźnie gminy, miasta i dzielnicy. Kolejnym etapem pracy było dokonanie analizy powiązań funkcjonalnych, komunikacyjnych i przyrodniczych obszaru opracowania oraz jego inwentaryzacji funkcjonalnej i urbanistycznej uwzględniającej również waloryzację terenu. Następnie przeanalizowano zapisy wybranych dokumentów strategicznych określających politykę przestrzenną tj.: Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Grodzisk Mazowiecki oraz Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego obowiązujących na obszarze opracowania. Szczegółowa analiza umożliwiła określenie założeń do koncepcji, oraz ich realizację w postaci koncepcji zagospodarowania przestrzennego będącej załącznikiem do niniejszej pracy. Zasadność przyjętych wytycznych potwierdzają korzystne warunki finansowe realizacji koncepcji zawarte w analizie finansowej.
File
  • File: 1
    Praca_dyplomowa_inżynierska_Aleksandra_Sierocińska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 4047

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTd5e25295e8b24d57ae8f3ea7e32a907e/
URN
urn:pw-repo:WUTd5e25295e8b24d57ae8f3ea7e32a907e

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page