Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Mobile application for tracking vehicle movement features

Wojciech Marcin Grodzki

Abstract

This research was made to design the mobile application for collecting sophisticated data on vehicles movement. This application works on mobile devices and requires Android operating system. Vehicles need to be equipped with CAN diagnostic network and the OBD II connector. This work discussed theoretical issues regarding vehicle diagnostics, programming mobile applications and ways of receiving and storing data. Furthermore, work gives insightful analysis on key software components and discusses important parts of source code.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Wojciech Marcin Grodzki (FACME) Wojciech Marcin Grodzki,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Projekt mobilnej aplikacji do rejestracji wybranych parametrów ruchu pojazdu
Supervisor
Jędrzej Mączak (FACME/IV&CE) Jędrzej Mączak,, Institute of Vehicles and Construction Engineering (FACME/IV&CE)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Krzysztof Szczurowski (FACME/IV&CE) Krzysztof Szczurowski,, Institute of Vehicles and Construction Engineering (FACME/IV&CE)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
Institute of Automotive Engineering (FACME/IV&CE)
Study subject / specialization
, Mechatronika
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
30-05-2016
Issue date (year)
2016
Pages
119
Internal identifier
SIMR; D-1466
Reviewers
Marcin Jasiński (FACME/IV&CE) Marcin Jasiński,, Institute of Vehicles and Construction Engineering (FACME/IV&CE)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Adam Gałęzia (FACME/IV&CE) Adam Gałęzia,, Institute of Vehicles and Construction Engineering (FACME/IV&CE)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
1.Rejestracja danych, 2.OBD II, 3.Bluetooth, 4.ELM327, 5.GPS, 6.Akcelerometr, 7.Android
Keywords in English
1.Data recording, 2.OBD II, 3.Bluetooth, 4.ELM327, 5.GPS, 6.Accelerometer, 7.Android
Abstract in Polish
Niniejsza praca ma na celu zaprojektowanie aplikacji mobilnej służącej do rejestracji danych ruchu pojazdu. Jest ona przeznaczona dla urządzeń przenośnych z systemem operacyjnym Android oraz pojazdów wyposażonych w sieć diagnostyczną CAN i złącze OBD II. W pracy zostały omówione teoretyczne zagadnienia związane z diagnostyką pojazdów, środowiskiem programistycznym do tworzenia aplikacji mobilnych oraz sposobem pozyskania i rejestracji danych. Przedstawiono także szczegółową analizę zawartych w aplikacji rozwiązań, w postaci opisu kodu źródłowego kluczowych fragmentów.
File
  • File: 1
    GRODZKI_237648.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12011

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTd5d57aa0972e42a88a9f49c4b9f0905d/
URN
urn:pw-repo:WUTd5d57aa0972e42a88a9f49c4b9f0905d

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page