Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Proactive forms of combating unemployment on the example of Municipal Employment Agency in Płock over the period 2012-2014

Martyna Reorowicz

Abstract

Above-mentioned Bacherol thesis is about the unemployment which can be called one of the biggest social problems. Lack of employment is a multi-faceted and interdisciplinary phenomenon and that is the reason why not only a common definition but also meanings of unemploment created on the basis of ecomony, law, geography, sociology or psychology were discussed. It was noticed that various types of unemployment are recognized, for example short-term unemployment, medium-term unemployment, long-term unemployment, cyclical unemployment, seasonal unemployment and self-imposed unemployment. The Bacherol thesis contains the analysis of the forms of stimulation to activate unemployed people, especially trainings, courses or public works. The aim was also to show the essence of work agency and career consulting and to point financial sources of activating tools and actions, such as Labour Fund or EU funds. There is also an analysis of unemployment in Płock and description of Municipal Employment Agency in Płock. The reader will find the estimation of activities, projects and tasks conducted by Municipal Employment Agency in Płock over the period 2012-2014 as well.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Martyna Reorowicz (CESS) Martyna Reorowicz,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Aktywne formy zwalczania bezrobocia na przykładzie MUP w Płocku w latach 2012-2014
Supervisor
Monika Burżacka (CESS) Monika Burżacka,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
, Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Eugeniusz Kwiatkowski (CESS) Eugeniusz Kwiatkowski,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Monika Burżacka (CESS) Monika Burżacka,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
bezrobocie, praca, MUP, urząd pracy, Płock, doradztwo zawodowe, outplacement, pośrednictwo pracy, staż, szkolenia, aktywizacja zawodowa
Keywords in English
unemployment, work, municipal employment agency, Płock, career consulting, outplacement, work agency, practice, training, professional activation
Abstract in Polish
W wyżej wymienionej pracy licencjackiej przedstawiono charakterystykę jednego z największych problemów społecznych jakim jest bezrobocie. Brak pracy jest zjawiskiem wieloaspektowym i interdyscyplinarnym, dlatego też wychodząc od ogólnej definicji bezrobocia, omówiono jego znaczenie na gruncie poszczególnych dziedzin naukowych, takich jak: ekonomia, prawo, geografia społeczno-ekonomiczna, socjologia czy psychologia. W szczególności zwrócono uwagę na fakt rozróżniania różnych rodzajów bezrobocia, takich jak: bezrobocie krótkookresowe, średniookresowe i długookresowe; bezrobocie cykliczne, bezrobocie frykcyjne, bezrobocie strukturalne, bezrobocie sezonowe czy też bezrobocie dobrowolne. Przeanalizowano formy aktywizacji osób bezrobotnych, takie jak: staże, szkolenia, prace interwencyjne i roboty publiczne. Starano się również przedstawić istotę i zasady funkcjonowania pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego, a także wskazano źródła finansowania działań aktywizacyjnych, takie jak Fundusz Pracy i środki unijne. Analizie poddano również zjawisko bezrobocia w mieście Płocku, co stanowiło punkt wyjścia dla omówienia i oceny działań realizowanych przez Miejski Urząd Pracy w Płocku w latach 2012-2014.
File
  • File: 1
    Reorowicz-Martyna-Praca-Licencjacka-Gotowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11235

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTd5b82778e698481c8e74da1b5d2679f7/
URN
urn:pw-repo:WUTd5b82778e698481c8e74da1b5d2679f7

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page