Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Onilne weather station based on Linux system

Paweł Krzysztof Domaradzki

Abstract

The aim of this thesis is to examine the possibility of using a microcomputer Rasperry Pi with Linux operating system as a platform for on line measurement system. As a part of thesis the experimental system was developed consisting of a temperature sensor and humidity, barometric pressure and insolation, realizing the function of the weather station The system has been programmed and adapted to wireless communication through Wi-Fi Network. The system was launched and tested in a series of tests in a practical installation. Results of the tests confirmed the possibility of implementing a simple on line measurement system with wireless connection based on Raspberry Pi microcomputer.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Paweł Krzysztof Domaradzki (FEIT/PE) Paweł Krzysztof Domaradzki,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Internetowa stacja pogodowa na bazie systemu Linux
Supervisor
Gustaw Stanisław Mazurek (FEIT/PE) Gustaw Stanisław Mazurek,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)
Study subject / specialization
, Elektronika i Inżynieria Komputerowa
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-02-2016
Issue date (year)
2016
Pages
1-106
Keywords in Polish
Linux, Raspberry Pi, serwer WWW, bazy danych, stacja pogodowa, internetowy system pomiarowy
Keywords in English
Linux, Raspberry Pi, web server, databases, weather station, online measurement system
Abstract in Polish
Celem pracy jest sprawdzenie możliwości zastosowania mikrokomputera. Raspberry Pi z systemem Linux jako platformy dla internetowego systemu pomiarowego. W ramach pracy został stworzony system pomiarowy składający się z mikrokomputera oraz czujnika temperatury, wilgotności powietrza, ciśnienia atmosferycznego oraz nasłonecznienia, realizujący funkcję stacji pogodowej. System został oprogramowany i przystosowany do komunikacji bezprzewodowej przez sieć Wi-Fi. System został uruchomiony i sprawdzony w ramach serii testów w praktycznej instalacji. Wyniki przeprowadzonych badań potwierdziły możliwość realizacji prostego internetowego systemu pomiarowego z dostępem bezprzewodowym na bazie mikrokomputera Raspberry Pi.
File
  • File: 1
    Praca inżynierska Paweł Krzysztof Domaradzki.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTd5a2fac9997449f0910f9f10949556f6/
URN
urn:pw-repo:WUTd5a2fac9997449f0910f9f10949556f6

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page