Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Information Technology Project for the company Biovirtus in handling a patient in clinical trials

Marcin Piotrowiak

Abstract

The thesis presents a design of information system for the company Biovirtus Research Site, specializing in the conduct of clinical trials on humans. The system is designed for employees of the company. Its ease of use, intuitiveness allow you to speed up your work, and what goes with it - to reduce the cost of the enterprise. This system has among other things a number of functional and non-functional requirements, architecture description, which will be built or use case diagrams. Also in the project was presented the way of its implementation, the resources that will be needed for that, or the schedule and budget of the entire project.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Marcin Piotrowiak (FoM) Marcin Piotrowiak,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Projekt systemu informatycznego dla firmy Biovitrus w zakresie obsługi pacjenta podczas prowadzenia badań klinicznych
Supervisor
Michał Krawczyński (FoM/BITD) Michał Krawczyński,, Business Information Technology Department (FoM/BITD)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Business Information Technology Department (FoM/BITD)
Study subject / specialization
, Zarządzanie
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
15-12-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Michał Krawczyński (FoM/BITD) Michał Krawczyński,, Business Information Technology Department (FoM/BITD)Faculty of Management (FoM) Jadwiga Chudzicka (FoM/BITD) Jadwiga Chudzicka,, Business Information Technology Department (FoM/BITD)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
system informatyczny, projekt, badania kliniczne, architektura klient-serwer, baza danych
Keywords in English
information system, project, clinical tests, client-server architecture, database
Abstract in Polish
Praca ta prezentuje projekt systemu informatycznego dla firmy Biovirtus Research Site, specjalizującej się w przeprowadzaniu badań klinicznych z udziałem ludzi. System został zaprojektowany z myślą o pracownikach firmy. Jego łatwość w obsłudze, intuicyjność pozwalają przyspieszyć pracę, a co się z tym wiąże – obniżyć koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa. System ten posiada między innymi wiele wymagań funkcjonalnych oraz niefunkcjonalnych, opis architektury, na której zostanie zbudowany czy też diagramy przypadków użycia. Ponadto w projekcie został przedstawiony sposób jego realizacji, zasoby, które będą do tego potrzebne czy też harmonogram i budżet całego przedsięwzięcia.
File
  • File: 1
    praca_pL_WZ_Piotrowiak_Marcin_261843.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12194

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTd59d40d89f76495bafed5e5968e1f1f3/
URN
urn:pw-repo:WUTd59d40d89f76495bafed5e5968e1f1f3

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page