Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Projekt posadowienia dwóch budynków w trudnych warunkach gruntowo-wodnych

Artur Rojewski

Abstract

-
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Artur Rojewski Artur Rojewski,, Undefined Affiliation
Supervisor
Irena Cios (FCEMP/ICEn) Irena Cios,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
31-03-2009
Issue date (year)
2009
Keywords in Polish
warunki gruntowe, budynek gimnazjum
Keywords in English
-
Abstract in Polish
Celem pracy jest zaprojektowanie fundamentów budynku gimnazjum publicznego oraz sali sportowej wraz z łącznikiem w trudnych warunkach gruntowo-wodnych. Projekt dla tych obiektów został wykonany przez Biuro Projektowe KANON PPP Sp. z o.o. Architekci, Szklarek i Zutepek a zrealizowany w Bielsku przy ul. Sierpeckiej. Na podstawie rysunków z tego projektu i opisu konstrukcji obiektów, w pracy zebrano obciążenia przypadające na poszczególne ławy i stopy fundamentowe. Dla potrzeb pracy zmieniono warunki gruntowo-wodne, zakładając w miejscu ich posadowienia występowanie bardzo słabych, rzeczywistych warunków gruntowych w postaci nasypów i namułów zalegających do głębokości 9,8 m p. p. t. Przy tych słabych warunkach gruntowych zaprojektowano posadowienie pośrednie budynków gimnazjum, sali sportowej oraz łącznika na palach. Są to pale wiercone typu Contractor o średnicy 0,6 m.
File
  • File: 1
    Rojewski Artur p. inżynierska 430 (brak plików załączników i rysunków).pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTd593a78a4efd4039a4b630e7b0fc4a53/
URN
urn:pw-repo:WUTd593a78a4efd4039a4b630e7b0fc4a53

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page