Sand modeling and visualization

Jarosław Piekarski

Abstract

Sand as an element of natural environment might be presented as a part of scene of computer picture or animation. In order to show scattering sand two things are needed — sand model and way of presenting it. In this thesis are presented both aspects. Their results are also shown as quality assessment and efficiency assessment. The last part is a suggestion of later model development.
Diploma typeEngineer's / Bachelor of Science
Diploma typeEngineer's thesis
Author Jarosław Piekarski (FEIT / IN)
Jarosław Piekarski,,
- The Institute of Computer Science
Title in PolishModelowanie i wizualizacja piasku
Supervisor Jacek Raczkowski (FEIT / IN)
Jacek Raczkowski,,
- The Institute of Computer Science

Certifying unitFaculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unitThe Institute of Computer Science (FEIT / IN)
Languagepl polski
StatusFinished
Issue date (year)2008
Internal identifierENII-PI.000871
Keywords in Polishpiasek, modelowanie, animacja, grafika wolumetryczna
Keywords in Englishsand, modeling, animation, volumetric graphic
Abstract in PolishPiasek jako element środowiska naturalnego może być przedstawiany jako część sceny obrazu albo animacji komputerowej. Aby móc pokazać rozsypujący się piasek potrzebne sat, dwie rzeczy — model piasku i sposób wizualizacji wyniku modelowania. W niniejszej pracy przedstawione sâ oba aspekty. Zaprezentowane â również wyniki tych działań jak i ocena jakościowa i wydajnościowa. Ostatnim punktem pracy jest propozycja dalszego rozwoju modelu.

Get link to the record

Back
Confirmation
Are you sure?