Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Safe Data Storage On Mobile Devices

Dariusz Mączka

Abstract

The aim of this work was to design and implement the synchronization system for mobile devices. This paper on the introduction discusses general issues related to data synchronization and chosen solutions. Subsequently, describes the mobile client and server applications and the types of connections between these applications Both parts of the system were implemented in the Java ME technologies and Java SE respectively. The system realizes the synchronization protocol that was designed and discussed in this paper. This paper also includes details of the implementation process like used tools, libraries, test environment and test scenarios.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Dariusz Mączka (FEIT/ICS) Dariusz Mączka,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Bezpieczne przechowywanie danych na urządzeaiach mobilnych
Supervisor
Michał Nowacki (FEIT/ICS) Michał Nowacki,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2009
Internal identifier
ENII-PI.001100
Keywords in Polish
synchronizacja, urządzenia mobilne, Java ME, Bluetooth
Keywords in English
synchronization, mobile devices, Java ME, Bluetooth
Abstract in Polish
Celem tej pracy było zaprojektowanie i implementacja systemu synchronizacji dla urządzeń mobilnych. Praca na wsteyie omawia ogólne zagadnienia związane z synchronizacją danych oraz wybrane rozwiązania synchronizacyjne. W dalszej kolejności opisuje projekt mobilnej aplikacji klienckiej i serwera oraz rodzaje połączeń między tymi aplikacjami. Obie części systemu zaimplementowano odpowiednio w technologii Java ME i Java SE. System real izuje opracowany i omówiony w tej pracy protokół synchronizacji. Praca zawiera także szczegóły dotyczące procesu implementacji na temat wykorzystanych narzędzi, bibliotek, środowiska testowego oraz scenariuszy testowych.

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTd5671a5fd70c4ad89d7e4ff6a6f91e84/
URN
urn:pw-repo:WUTd5671a5fd70c4ad89d7e4ff6a6f91e84

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page