Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The project of deep trench protection of a closed housing development

Bartosz Marian Seliga

Abstract

The subject of the thesis is the issue of protection of deep trench walls for a multi-family housing building. The first chapter outlines the scope and purpose of the research. Chapters two and three present current methods and types of deep trench linings. The analysis and research has been carried out as regards the technology, the implementation of the most suitable methods, with the reference to advantages and disadvantages of each method suggested along, with a description of the process of their implementation. Chapter four contains technical and practical part of the research. Fifth chapter outlines the project - it presents an analysis of two methods of deep trenching protection. The first is housing with the use of steel sheet piles and the second proves to be a diaphragm wall. The calculations have been made using the traditional method based on available literature, as well as using the GEO5 computer program. Stability of trench protection suggested in the thesis was provided thanks to specially designed anchor. With the help of the GEO5 program, a static analysis of the deep trench has been performed. Additionally, combinatorics have been carried out supplemented by the equation of metal elements and geotechnical parameters that have been obtained in the form of maximum values of moments, reactions as well as active and passive pressure together with their diagrams. Two variants of soil loading (pressure) have been adopted within the research- 10 kPa and 80 kPa.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Bartosz Marian Seliga (FCEMP) Bartosz Marian Seliga,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Projekt zabezpieczenia ścian głębokiego wykopu usytuowanego w zwartej zabudowie
Supervisor
Stanisława Garwacka-Piórkowska (FCEMP/ICEn) Stanisława Garwacka-Piórkowska,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Marek Kapela (FCEMP/ICEn) Marek Kapela,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Stanisława Garwacka-Piórkowska (FCEMP/ICEn) Stanisława Garwacka-Piórkowska,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
obudowa wykopu, zabezpieczenie wykopów, ścianka szczelna, ściana szczelinowa, grodzica stalowa, kotew
Keywords in English
deep trench lining, protection of deep trench wall, sheet piling, diaphragm wall, steel sheet piles, anchor
Abstract in Polish
Tematem pracy dyplomowej jest Projekt zabezpieczenia ścian głębokiego wykopu usytuowanego w zwartej zabudowie. Rozdział pierwszy nakreśla cel i zakres pracy. W drugim i trzecim rozdziale przedstawione zostały aktualne metody obudowy głębokich wykopów oraz sposoby zabezpieczania stateczności elementów obudowy. Przedstawiono charakterystykę poszczególnych metod, technologię ich wykonania oraz wady i zalety. Rozdział czwarty zawiera opis techniczny i technologie wykonania zastosowanych w pracy metod zabezpieczenia stateczności ścian wykopów. Część projektowa mieści się w rozdziale piątym. Przedstawia ona obliczenia dwóch metod zabezpieczenia ścian głębokiego wykopu pod budynek mieszkalny wielorodzinny: obudowy z wykorzystaniem grodzic stalowych i ściany szczelinowej. Przyjęto schemat statyczny: ścianka szczelna oraz ściana szczelinowa podparta w gruncie i podparta górą za pomocą kotwi. Obliczenia wykonane zostały metodą tradycyjną na podstawie dostępnej literatury, a także przy użyciu programu komputerowego GEO5. Wyznaczono potrzebne zagłębienie w gruncie ścianek szczelnych, maksymalny moment zginający, wartość reakcji na podporze, dobrano profil ścianki oraz obliczono zakotwienie. W przypadku ściany szczelinowej dla obliczonego maksymalnego momentu zginającego oraz wartości reakcji na podporze obliczono zbrojenie oraz zakotwienie ściany. Obliczenia ścinki szczelnej i ściany szczelinowej przeprowadzono dla dwóch wariantów obciążenia naziomu: 10 kPa i 80 kPa oraz dla dwóch różnych warunków gruntowych.
File
  • File: 1
    Bartosz_Seliga_-_Projekt_zabezpieczenia_ścian_głębokiego_wykopu_usytuowanego_w_zwartej_zabudowie.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 35832

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTd537e6d012a240f9b7b40b57e91e69d6/
URN
urn:pw-repo:WUTd537e6d012a240f9b7b40b57e91e69d6

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page