Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Implementation of multiplayer, turn-based strategic game, available through web browsers

Michał Dziekoński

Abstract

This thesis describes the development process of multiplayer, turn-based strategy game with gameplay available through web browsers. The result of my work is a fully ready game prototype. The document starts with project goals analysis and definition of game concept. The next part describes requirements and a brief analysis of project viability. The third part contains description of used technologies and libraries. The fourth part presents the description of application's architecture. The fifth part focuses on implementation of the most important parts of the project. The sixth part is a description of application's testing procedures. The document ends with a brief summary.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Michał Dziekoński (FEIT) Michał Dziekoński,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Implementacja wieloosobowej gry turowej dostępnej przez przeglądarki internetowe
Supervisor
Jan Zabrodzki (FEIT/ICS) Jan Zabrodzki,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Study subject / specialization
, Informatyka (Computer Science)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
19-02-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
22/16 (2136)
Reviewers
Paweł Radziszewski (FEIT/ICS) Paweł Radziszewski,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Jan Zabrodzki (FEIT/ICS) Jan Zabrodzki,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
gra komputerowa, strategiczna gra turowa, gra gatunku "4X", przeglądarki internetowe, architektura flux
Keywords in English
computer game, turn-based strategic game, "4X"-genre game, web browsers, flux architecture
Abstract in Polish
W pracy przedstawiono proces tworzenia wieloosobowej gry strategicznej z rozgrywką w modelu tur, dostępnej dla graczy poprzez przeglądarki internetowe. Wynikiem prac jest w pełni gotowy prototyp gry. Na początku dokumentu przedstawiona jest analiza celów i zdefiniowanie koncepcji gry. Następnie opisana jest specyfikacja wymagań, a także analiza wykonalności. Dalej zawarty jest wykaz użytych technologii i bibliotek. Dalsza część prezentuje opis architektury rozwiązania. Następnie przedstawiona została implementacja najważniejszych elementów projektu. Kolejną częścią jest opis testowania aplikacji. Ostatnią częścią dokumentu jest podsumowanie prac.
File
  • File: 1
    thesis.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9760

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTd5292f32091f4f17b4b911a6b38c8a55/
URN
urn:pw-repo:WUTd5292f32091f4f17b4b911a6b38c8a55

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page