Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Modification of remotely controlled car alarm with fixed code to variable Keeloq code

Tomasz Sowa

Abstract

This thesis was focused on analysing ways of coding signals, sent through remote transmitters used in vehicles. Descriptions of selected standards of constant and dynamically variable encryption codes are included. These descriptions present advantages and disadvantages of each solution, arguments, and experiments carried out during various tests and attempts to create malfunction or imitate the signal. The first part of thesis is an introduction to discussed problem in terms of making the devices of the same type communicate individually, and protecting them from abusing the broadcast transmission by third party devices. The second part is a description of commonly used transmission media, which enables wireless communication of remote devices, in particular the RF radio transmission. The following two chapters are detailed specifications of each distinguished types of various encodings, and examples of their current applications. Remaining chapters are focused on modifications, related with changes in encryption standards within one selected central, summary of the results, final conclusions and a list of sources to be referred.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Tomasz Sowa (FACME) Tomasz Sowa,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Modyfikacja centrali alarmu samochodowego ze stałym kodem pilota na kod zmienny Keeloq
Supervisor
Krzysztof Szczurowski (FACME/IV) Krzysztof Szczurowski,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Jędrzej Mączak (FACME/IV) Jędrzej Mączak,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
Institute of Automotive Engineering (FACME/IV)
Study subject / specialization
, Mechatronika
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-09-2016
Issue date (year)
2016
Pages
41
Internal identifier
SIMR; D-1489
Reviewers
Marcin Jasiński (FACME/IV) Marcin Jasiński,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Krzysztof Szczurowski (FACME/IV) Krzysztof Szczurowski,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
1. Protokół szyfrujący Keeloq, 2. Pilot radiowy, sterowanie zdalne, 3. Procesory PIC, 4. Modulacja PWM
Keywords in English
1. Encryption protocol, 2. Radio controller, 3. PIC processor, 4. PWM modulation
Abstract in Polish
W niniejszej pracy dyplomowej przedstawione zostały najpopularniejsze sposoby kodowania sygnałów wysyłanych drogą radiową przez nadajniki urządzeń zdalnego sterowania, zawarte opisy wybranych standardów szyfrujących kodem stałym oraz kodem zmiennym dynamicznie, wady i zalety każdego z tych rozwiązań, a także przedstawienie tez i doświadczeń przeprowadzonych podczas różnych testów i prób złamania bądź podszycia się pod dany sygnał. Pierwsza część pracy zawiera wprowadzenie do omawianego problemu pod kątem uzyskania indywidualności komunikacji z urządzeniami tego samego typu oraz zabezpieczeniem przed niewłaściwym wykorzystaniem nadawanej transmisji przez osoby postronne. Rozdział drugi to opis wykorzystywanych powszechnie medium transmisyjnych umożliwiających komunikację bezprzewodową w urządzeniach zdalnego sterowania, w szczególności transmisji radiowej RF. Dwa kolejne rozdziały to szczegółowy opis poszczególnych przedstawicieli rozróżnianych sposobów kodowania, przykłady ich zastosowań obecnie, natomiast kolejne części poświęcone są modyfikacjom związanych ze zmianą standardu kodowania w ramach jednej wybranej centrali, podsumowaniu wyników, ostatecznych wniosków oraz wykaz źródeł do których należy się odnieść.
File
  • File: 1
    Tomasz_Sowa_251427_Praca_Inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13653

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTd5030861f14f49b89cc737bebc733d54/
URN
urn:pw-repo:WUTd5030861f14f49b89cc737bebc733d54

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page