Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Buyer protection on the grounds of the development act

Żaneta Barbara Bania

Abstract

The paper concerns the Act on the Protection of the Rights of Buyers of Residential Dwellings or Single-Family Homes, also known as the Developer Act. The first chapter focuses on housing policy, its objective and instruments. It also presents the two most popular housing policy instruments: the government programmes Rodzina na Swoim and Mieszkanie dla Młodych. The second chapter concerns the Real Estate Development Act. It explains the basic terms used in the Act as well as the objectives of the Developer Act. Moreover, it presents the current legal state of the real estate market. The third chapter concerns the security mechanisms, i.e. legal and financial protection. The legal protection encomapsses the information brochure and the developer agreement. The financial protection, in turn, includes housing escrow accounts, a bank guarantee and a financial guarantee.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Żaneta Barbara Bania (FASS) Żaneta Barbara Bania,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Ochrona nabywcy na gruncie ustawy deweloperskiej
Supervisor
Dominik Sypniewski (FASS/DALPP) Dominik Sypniewski,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Law and Administration (FASS/DALPP)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Jacek Połowianiuk (FASS/DALPP) Jacek Połowianiuk,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Dominik Sypniewski (FASS/DALPP) Dominik Sypniewski,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
umowa deweloperska, ochrona nabywcy, ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, gwarancja bankowa i ubezpieczeniowa, prospekt informacyjny, Mieszkanie dla Młodych, Rodzina na Swoim, środki ochrony nabywcy.
Keywords in English
the Act on the Protection of the Rights of Buyers of Residential Dwellings or Single-Family Homes, the Developer Act, housing policy,the Real Estate Development Act, security mechanisms, legal protection, financial protection
Abstract in Polish
Praca dotyczy ustawy o ochronie praw nabywcy. W pierwszy rozdział dotyczy polityki mieszkaniowej, jej celu oraz instrumentów jakimi się posługuje. Przedstawione są także dwa najpopularniejsze instrumenty polityki mieszkaniowej rządowe programy Rodzina na Swoim oraz Mieszkanie dla Młodych. Rozdział drugi natomiast dotyczy ustawy deweloperskiej. Wyjaśnione w nim zostały podstawowe pojęcia jakie wykorzystane są w ustawie a także cele jakie niesie ze sobą ustawa o ochronie praw nabywcy. Ponadto został przedstawiony dotychczasowy stan prawny rynku deweloperskiego. Rozdział trzeci poświęcony jest środkom ochrony nabywcy, czyli ochronie prawnej i finansowej. W skład ochrony prawnej wchodzi prospekt informacyjny oraz umowa deweloperska. Natomiast jeśli chodzi o ochronę finansową mamy do czynienia z mieszkaniowymi rachunkami powierniczymi oraz gwarancją bankową i ubezpieczeniową.
File
  • File: 1
    Żaneta Bania- Ochrona praw nabywcy na gruncie ustawy deweloperskiej.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12543

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTd4f37c316e464f1d8621971663cab926/
URN
urn:pw-repo:WUTd4f37c316e464f1d8621971663cab926

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page