Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Creating a system dedicated to the visualization of ALICE detector using Unity and Three.js

Tomasz Arkadiusz Główka

Abstract

This thesis describes solution of 3D models visualization without using complex modeling software. Main application is extended with ability to visualize ALICE detector alongside with particle tracks. The first part of the thesis describes 3D graphics concept, newest modeling solutions and 3D models’ file formats. The second part of the thesis presents application created with Unity engine. The third and main part of the thesis describes final application dedicated to visualization created with Three.js framework.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Tomasz Arkadiusz Główka (FEIT/ICS) Tomasz Arkadiusz Główka,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Opracowanie systemu do wizualizacji Detektora ALICE z wykorzystaniem środowisk Unity oraz Three.js
Supervisor
Julian Myrcha (FEIT/ICS) Julian Myrcha,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Study subject / specialization
, Informatyka (Computer Science)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
28-06-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
89/19 (2682)
Reviewers
Julian Myrcha (FEIT/ICS) Julian Myrcha,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Krzysztof Gracki (FEIT/ICS) Krzysztof Gracki,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
Silnik unity, three.js, grafika 3D, wizualizacja
Keywords in English
Unity engine, three.js, 3D graphics, visualization
Abstract in Polish
Praca ta prezentuje rozwia˛zanie problemu wizualizacji modeli trójwymiarowych bez wykorzystania złoz˙onych oprogramowan´ graficznych. Główne rozwia˛zanie rozszerzone zostało o moz˙liwos´c´ wizualizacji detektora ALICE wraz ze s´ciez˙kami cza˛stek. Pierwsza cze˛s´c´ przybliz˙a temat grafiki 3D, najnowszych narz˛edzi do modelowania oraz opisuje formaty plików modeli trójwymiarowych. Druga cze˛s´c´ przedstawia przykładowe rozwia˛zanie wizualizacji z uz˙yciem silnika unity. Trzecia i zarazem główna czes´c´ pracy opisuje aplikacje˛ do wizualizacji stworzona˛ przy pomocy biblioteki Three.js.
File
  • File: 1
    thesis.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 35169

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTd4f00e93e9cc4dd883630626b1c3af1b/
URN
urn:pw-repo:WUTd4f00e93e9cc4dd883630626b1c3af1b

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page