Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Design of the vertical tank with a fixed roof with a capacity approximately 32 000 m3 for storage of petroleum products

Dominik Sylwester Krawczyk

Abstract

The subject of the engineering thesis is the design of an above ground, cylindrical, vertical, non-pressure steel tank with a fixed dome-shaped roof. The operational capacity of the tank is V_e=32 398 [m^3 ]. The tank is located in Radom and designed to store petroleum aviation fuel JET A-1 at ambient temperature. The assumed service life is 50 years and tank was designed according to Eurocodes. The steel structure of the tank was designed on the plan of circle, inner diameter 50,0 m. The bottom of the tank is made of steel sheets and measures 8 mm in thickness. Under the coats the bottom of the tank is made of a ring-shaped plate of 20 mm in thickness. The coat is 18,00 m height and made of 12 rings made of steel sheets 8÷24 mm in thickness. The roof structure is provided as a skeletal structure-coating. Arched giders made of I-beam IPE 450 constritute the roof construction. Girders are connected to each others with I-beam IPE 80÷IPE 160 purlins. There would also be the concentration of sector aimed at ensuring the structural stability. Coats of the tank have been stiffened by top corner rings and secondaty stiffening ring. All of the tank parts are made of S355N steel. As the foundation of the tank established a foundation of sand-reinforced concrete. Under the coat provided reinforced concrete ring, while under the central part of the bottom foresees sand. The scope of the study includes a technical description, calculation of static-strength design, construction drawings and steel schedule.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Dominik Sylwester Krawczyk (FCE) Dominik Sylwester Krawczyk,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Projekt zbiornika cylindrycznego z dachem stałym o pojemności około 32 000 m3 do magazynowania produktów ropopochodnych
Supervisor
Stanisław Jan Wierzbicki (FCE/ICE) Stanisław Jan Wierzbicki,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-07-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
DIL-4317
Reviewers
Józef Czernecki (FCE/ICE) Józef Czernecki,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Stanisław Jan Wierzbicki (FCE/ICE) Stanisław Jan Wierzbicki,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
konstrukcje stalowe, zbiornik cylindryczny, zbiornik z dachem stałym, zbiornik na ciecze, kopuła, magazynowanie cieczy
Keywords in English
steel structures, cylindrical tank, tank with fixed roof, tank for liquid, dome, storage of liquids
Abstract in Polish
Przedmiotem pracy dyplomowej inżynierskiej jest projekt naziemnego, cylindrycznego zbiornika stalowego o osi pionowej, bezciśnieniowego z dachem stałym w kształcie kopuły. Pojemność eksploatacyjna zbiornika wynosi V_e=32 398 [m^3 ]. Zbiornik zlokalizowany jest w Radomiu i przeznaczony do magazynowania paliwa lotniczego JET A-1 w warunkach zewnętrznych. Przyjęto 50 letni okres eksploatacji, a cały projekt wykonano zgodnie z normami PN-EN. Konstrukcja stalowa zbiornika została zaprojektowana na rzucie koła o średnicy wewnętrznej 50,00 m. Dno składa się z pasa obrzeżnego, wykonanego z blach o grubości 20 mm oraz części środkowej z arkuszy blach o grubości 8 mm. Płaszcz zbiornika ma 18,00 m wysokości i wykonany jest z 12 arkuszy blach o grubości 8÷24 mm. Konstrukcję dachu przewidziano jako ustrój szkieletowo-powłokowy. Głównym ustrojem nośnym jest 25 dźwigarów łukowych dwuprzegubowych wykonanych z dwuteownika IPE 450. Dźwigary połączone są ze sobą płatwiami z kształtowników IPE 80÷IPE 160. Przewidziano również stężenia sektorowe mające na celu zapewnienie stabilności konstrukcji. Płaszcz zbiornika został usztywniony za pomocą pierścienia brzegowego oraz pośredniego pierścienia usztywniającego. Wszystkie elementy zbiornika zaprojektowany ze stali S355N. Jako posadowienie zbiornika założono fundament piaskowo-żelbetowy. Pod płaszczem zbiornika przewidziano pierścień żelbetowy, natomiast pod jego środkową częścią wykonana zostanie poduszka piaskowa. Zakres opracowania obejmuje opis techniczny, obliczenia statyczno-wytrzymałościowe konstrukcji, rysunki konstrukcyjne oraz zestawienie stali.
File
  • File: 1
    Praca inż-Krawczyk Dominik-227502.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 10919

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTd4eec82966344768a867423ca397895b/
URN
urn:pw-repo:WUTd4eec82966344768a867423ca397895b

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page