Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Preliminary design of multifunctional fixture for agricultural applications

Krzysztof Mioduszewski

Abstract

The purpose of this thesis was to present successive stages of the engineering design of transhipment equipment for agricultural applications. In the first part of thesis classification of agricultural and transhipment tools was revealed and it was shown that transport is one of the branches of agriculture. The next chapters were started with overview of existing solutions and legal requirements. Then a few concepts of designed fixture were presented and one of them was selected. In the next step, calculations regarding stability of agricultural tractor URSUS C-360, cooperating with the designed fixture, were performed. The following chapters focused on the strength analysis of individual structural elements. The classic dependencies known from the strength of materials were used and the results were verified using the finite element method. The choice of clevis fastener between the frame and the box was considered and the problem with kinematics and method of fixing the rear side of the box was solved. Then, the hydraulic system of the box's rotation was selected and the basic characteristics, which determinate possibility of exploitation, were created. The diagram of hydrostatic system was presented and hydraulic cylinder calculation for buckling were shown. At the end of thesis, results of strength calculation verifying the construction and its estimated cost of execution were specified.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Krzysztof Mioduszewski (FACME) Krzysztof Mioduszewski,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Wstępny projekt osprzętu wielofunkcyjnego do zastosowań w rolnictwie
Supervisor
Paweł Ciężkowski (FACME/ICME) Paweł Ciężkowski,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Jan Maciejewski (FACME/ICME) Jan Maciejewski,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)
Study subject / specialization
, Mechanika Pojazdów i Maszyn Roboczych
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
19-03-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
SIMR; D-2080
Reviewers
Piotr Piórkowski (FACME/ICME) Piotr Piórkowski,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Paweł Ciężkowski (FACME/ICME) Paweł Ciężkowski,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
1. Skrzynia ładunkowa do ciągnika rolniczego 2. Stateczność ciągnika rolniczego 3. Transport płodów rolnych 4. Napęd hydrostatyczny
Keywords in English
1. Load box for agricultural tractor2. Stability of agricultural tractor3. Transport of agricultural products4. Hydrostatic drive
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy było ukazanie kolejnych etapów projektowania osprzętu przeładunkowego do zastosowań w rolnictwie. W pierwszej części pracy została przedstawiona klasyfikacja narzędzi rolniczych oraz przeładunkowych i ukazano, że transport stanowi jedną z gałęzi rolnictwa. Kolejne rozdziały rozpoczęto od przeglądu istniejących rozwiązań oraz wymagań prawnych. Następnie przedstawiono kilka koncepcji projektowanego osprzętu i dokonano wyboru jednej z nich. W kolejnym kroku przeprowadzono obliczenia dotyczące stateczności ciągnika rolniczego URSUS C-360, współpracującego z projektowanym osprzętem. W dalszych rozdziałach skupiono się na analizie wytrzymałościowej poszczególnych elementów konstrukcji. Wykorzystano klasyczne zależności znane z wytrzymałości materiałów oraz zweryfikowano wyniki przy użyciu metody elementów skończonych. Rozważono dobór połączenia sworzniowego ramy ze skrzynią oraz rozwiązano problem kinematyki i sposobu mocowania tylnej burty skrzyni. W następnym kroku został dobrany układ hydrauliczny obrotu skrzyni oraz przedstawiono jego podstawowe charakterystyki, określające możliwości eksploatacji. W pracy przedstawiono schemat układu hydrostatycznego i obliczenia sprawdzające cylinder hydrauliczny na wyboczenie. Na końcu pracy przedstawiono wyniki obliczeń wytrzymałościowych sprawdzających konstrukcję oraz szacowany koszt jej wykonania.
File
  • File: 1
    1111106.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31204

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTd4ecb80a7e5544178b46e7f2c5380cf4/
URN
urn:pw-repo:WUTd4ecb80a7e5544178b46e7f2c5380cf4

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page