Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of sanitary installations in a single family home with a bivalent heat source

Agnieszka Połubok

Abstract

In present times, in the design of sanitary installations we can see a growing trend of the use of renewable energy sources. The main objectivities in design process today are such solutions which bring the most possible efficiency and comfort. In the first part of this work, the theoretical one, explains the main concepts of modern heating systems, water supply systems and sewage systems. As we observe today, those systems gained great popularity of using a renewable energy sources. Such solutions include mainly solar collectors and the heat pumps. Choosing the right solution which brings possible efficiency, comfort and low power consumption during operation should be based on an analysis of building location and its climatic conditions. Through the use of modern sanitary installations we can affect the rational use of water, amount of energy use for heating the building or obtain energy from the sun. In the second part of the work, the design of heating system, sewage, and water supply system was proposed and solved. Additionally necessary engineering calculations of designed systems were presented and discussed.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Agnieszka Połubok (FCEMP) Agnieszka Połubok,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Projekt instalacji sanitarnych w domu jednorodzinnym z biwalentnym źródłem ciepła
Supervisor
Jan Ircha (FCEMP/ICEn) Jan Ircha,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
04-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Jan Ircha (FCEMP/ICEn) Jan Ircha,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Aneta Krajewska (FCEMP/ICEn) Aneta Krajewska,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
kocioł kondensacyjny, pompa ciepła, odnawialne źródła energii, kolektor słoneczny, racjonalny.
Keywords in English
condensing heat source, heat pump, renewable energy, rational use of water, retention of rainwater.
Abstract in Polish
W dzisiejszych czasach w projektowaniu instalacji sanitarnych zauważyć można narastający trend wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. Za główny cel przyjmuje się takie rozwiązania, które przynoszą możliwie jak największą ekonomiczność i komfort użytkowania. W pierwszej części, teoretycznej wyjaśniono główne pojęcia dotyczące nowoczesnych instalacji ogrzewczych, wodociągowych a także kanalizacyjnych. W dzisiejszych czasach dużą popularność zdobyły odnawialne źródła energii. Do takich rozwiązań należą głównie kolektory słoneczne, a także pompy ciepła. Wybór odpowiedniego rozwiązania powinien być oparty na analizie usytuowania budynku, a także jego warunków klimatycznych. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych instalacji sanitarnych możemy wpływać na racjonalne wykorzystanie wód, czy energii pochodzącej ze słońca. W drugiej części pracy zaprojektowano instalacje ogrzewczą, kanalizacyjna, a także wodociągową. Dokonano obliczeń niezbędnych do doboru urządzeń oraz armatury.
File
  • File: 1
    1028666.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11595

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTd4e9507d63e34ba69b2c0bae39c63c78/
URN
urn:pw-repo:WUTd4e9507d63e34ba69b2c0bae39c63c78

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page